Rådmann / kommunedirektør - Alvdal kommune

Alvdal kommune - midt i væla, søker deg som vil være med oss inn i framtida

Vi søker etter en leder som viser interesse for å utvikle alvdalssamfunnet, er inspirerende, tydelig og synlig overfor hele kommunen og i regionen.

Som kommunens øverste administrative leder bør du stå godt i våre menneskelige prinsipper som synliggjøres i Aukrusts verden gjennom Solan, Reodor og Ludvig; den optimistiske, den kreative, den løsningsorienterte og den kritiske.

Du må være trygg i lederrollen, ha god økonomiforståelse, evne til effektivt å iverksette politiske vedtak og videreutvikle et godt tjenestetilbud. Vi vil legge stor vekt på gode kommunikasjonsevner og at du fanger opp signaler – både fra politikere, innbyggere og dine medarbeidere. Vi ønsker en resultatorientert og engasjert rådmann/ kommunedirektør som evner å ta i bruk ny teknologi og etablere gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

  • fokus på kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for god og effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med politisk ledelse
  • sikre at Alvdal kommune til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene
  • sikre god økonomistyring og tilpasse drift og tjenestetilbud til den økonomiske situasjonen
  • være en god støttespiller som har mot til å delegere og evne til å gi medarbeiderne rom for å handle
  • bidra aktivt til omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene og nabokommunene

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi ønsker en søker som har utdanning på universitets-/høyskolenivå med relevant og bred ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet. Det er viktig at søker har en overordnet og helhetlig forståelse av offentlig forvaltning og politiske prosesser. Gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid vil bli vektlagt.

For å lykkes mener vi at vår øverste leder:

  • viser interesse for å utvikle alvdalssamfunnet
  • er utviklingsorientert og viser forståelse for hvordan den digitale utviklingen påvirker kommunen
  • har god prosesskompetanse og erfaring fra endringsprosesser
  • legger vekt på gjennomføring og er tydelig
  • har solid erfaring med økonomistyring

Vi tilbyr:

En spennende lederstilling, der du sammen med politikere og medarbeidere vil få en meget sentral rolle i kommunens videre utvikling. Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden er unntatt offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette.

Henvendelse om stillingen kan rettes til våre rådgivere i Headvisor AS Torstein Sneisen tlf. 918 88 186 eller Anders Bauge tlf. 901 56 249. Du kan også kontakte ordfører tlf. 62 48 90 00. Din søknad vil vi ha snarest og senest 28. oktober 2019.

Bønder fra Bygda Youtube