Administrerende direktør - Møre og Romsdal Boligbyggelag (MOBO)

Har du interesse for eiendomsutvikling og ledelse?

MOBO er en sentral samfunnsaktør som sikrer medlemmer boliger gjennom leveranser i hele verdikjeden; fra eiendomsutvikling, boligbygging, rehabilitering, forvaltning, drift, til kjøp og salg av eiendom. Vi søker nå en drivende, fremtidsrettet og utviklingsorientert leder til å overta stafettpinnen når nåværende administrerende direktør går av med pensjon sommer 2020.

Vi forventer at du tar en posisjon og et eierskap når det gjelder eiendomsutvikling og boligbygging i regionen, og er en pådriver og lagbygger som trives i skjæringspunktet mellom samfunnsutvikling, operativ og strategisk ledelse, forretningsutvikling, kommersiell tenkning, markedskontakt samt i faglige spørsmål.

Sentrale oppgaver vil blant annet være:

 • daglig ledelse og utvikling av virksomheten
 • drive forretnings- og eiendomsutvikling og identifisere markedsmuligheter
 • sikre at MOBO har godt samspill med våre medlemmer, kunder og samarbeidspartnere
 • organisasjons- og kompetanseutvikling, effektivisering
 • personal-, budsjett- og resultatansvar
 • styreverv i datterselskap
 • styreforberedelser og rapportering til styret i MOBO

Hvem ser vi etter?

Vår nye administrerende direktør har relevant utdanning og solid ledererfaring. God markeds- og forretningsforståelse er en forutsetning. Du har solid kompetanse om strategi- og utviklingsarbeid og en sterk interesse for eiendomsutvikling og god forvaltning. Du er også en pådriver når det gjelder å identifisere og utvikle nye konsept og forretningsmuligheter samt videreutvikle eksisterende virksomhet.

Som leder motiveres du av å oppnå resultater gjennom andre, og evner å sette retning og gjennomføre i tråd med planer. Du har en helhetlig og analytisk tilnærming til strategi, mål og oppgaver. Du er god i møtet med folk – både til å se den enkelte og å bygge gode lag. Du har sterke kommunikasjonsferdigheter og en motiverende og samlende lederstil. Videre trives du med å være tett på organisasjonen i det daglige, samtidig som du har en utadrettet og eksponert rolle mot myndigheter, politikere og media, samt en rekke samarbeidspartnere innenfor utvikling, forvaltning og finansiering. Du er vant til å forholde deg til et styre. Gjennom dine beslutninger viser du god forretningsforståelse og pågangsmot, samt er aktivt engasjert i bredden av vår virksomhet.

Du har gjerne følgende egenskaper:

 • inkluderende og tydelig lederskap
 • utviklingsorientert og endringsdyktig
 • høy grad av integritet, tillitsskapende og løsningsorientert
 • evne til å inspirere og motivere

Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling i et selskap med en viktig samfunnsoppgave. Kompetente medarbeidere, stort handlingsrom og konkurransedyktige betingelser venter på deg!

Interessert? For nærmere informasjon kontakt våre rådgivere i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 / Per Inge Hjertaker, tlf. 917 29 682, alternativt MOBO ved styreleder Leif Sverre Hoel, tlf. 415 29 724. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknadsfrist 10.desember. Vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.