SINTEF Digital søker Forskningsleder for Cyber Security

Vil du løse problemer ingen andre har løst?

Forskningsgruppen for Cyber Securityholder til i Trondheim. Nå leter vi etter en engasjert og samlende forskningsleder som skal lede og videreutvikle teamet vårt, hvor vi forsker på løsninger som gjør samfunnet bedre sikret mot digitale trusler.

Våre fokusområder er sikker programvareutvikling, innebygd personvern, sikkerhetsarkitekturer, sikkerhet i cyberfysiske systemer, risikovurdering og hendelseshåndtering. Vi har for tiden prosjekter innenfor flere domener: luftfart, kritisk infrastruktur (industrielle kontrollsystemer, smartgrids, 5G), helse, offentlige tjenester og programvareutvikling. Les mer om oss på https://infosec.sintef.no/.

Vi arbeider på prosjekter i nært samarbeid med våre oppdragsgivere, der oppgavenes kompleksitet ofte forutsetter problemløsning i flerfaglige grupper. Som forskningsleder vil du være en drivkraft for faglig og vitenskapelig utvikling innenfor vårt område, både gjennom strategisk ledelse og egen forskning på oppdragsprosjekter. Vi har store ambisjoner om videre vekst. Det forventes at du tar initiativ til tverrfaglige samarbeid både med eksterne partnere og internt i SINTEF. Forskningsleder rapporterer til forskningssjef og inngår som en del av ledergruppen ved avdelingen. Arbeidssted er Trondheim.

Hos oss får du:

  • jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
  • spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk
  • inngå i et nettverk av forskere og ledere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
  • dynamisk og fleksibel arbeidshverdag
  • store mulighet for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent høykompetansemiljø
  • et sosialt, kreativt og multikulturelt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
  • meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Vi hører gjerne ifra deg!

Ta kontakt med forskningssjef Maria Bartnes i SINTEF Digital, tlf. 452 18 102 eller vår rådgiver i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680, for en uforpliktende samtale. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også i innledende fase overfor oppdragsgiver hvis ønskelig.

SØK PÅ STILLINGEN