Forretningsutviklere - Polaris Media ASA

Polaris Media ASA vokser og vi har behov for økt kapasitet til å gjennomføre og følge opp satsninger i konsernet, både nye prosjekter og gjennomføring og oppfølging av investeringer. I den forbindelse søker konsernet opp til tre nye forretningsutviklere. Hos oss får du jobbe med oppgaver som er viktige for lokalsamfunn og demokratiet, i et stort børsnotert selskap med hovedkontor i Trondheim, nært ledelse og styret, i en bransje i stadig forandring og med oppgaver som er godt forankret i konsernets strategi. Du vil inngå i et team med forretningsutviklere og raskt merke at læringskurven er bratt og at ansatte blir satset på. Du vil rapportere til konserndirektør for prosjekt og forretningsutvikling som er en del av konsernledelsen og arbeidsted vil være Trondheim.

Én av de nyansatte forretningsutviklerne vil det første året ha et spesielt fokus på trykkerivirksomheten. Her vil du være en sentral ressurs i den daglige utviklingen og driften. Du vil inngå i det sentrale lederteamet bestående av Adm. Dir., Markedsdirektør og økonomisjef, samt være en viktig bidragsyter inn mot den utvidede ledergruppen som i tillegg består av de seks daglige lederne ved trykkeriene. Den riktige kandidaten vil få store muligheter til å påvirke virksomheten gjennom et stort og spennende spekter av oppgaver og tilhørende ansvar. Du vil lede viktige strategiske prosjekter for Polaris Trykk, herunder strategiprosess inn mot styret, gjennomføring av investeringer og driftsforbedringer i trykkeriene. I tillegg vil du i det daglige støtte Markedsdirektør med større anbud, kundecase, produktutvikling og prising. Kort fortalt vil du være involvert i alle prosesser i Norges ledende trykkerikonsern. Du vil jobbe tett med hele organisasjonen og styret i selskapet. I denne perioden vil du rapportere til administrerende direktør i Polaris Trykk og arbeidsted vil være Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Analyse-, utrednings- og strategiarbeid
 • Prosjektstøtte i utviklingsprosjekter for ledere i fagmiljø eller i regionene
 • Gjennomføring av prosjekter og prosjektledelse, problemløsning og forbedringsarbeid
 • Utviklingsprosjekter innen annonse, brukermarked, redaksjon, trykk og distribusjon
 • Forberedelser til styremøter og ledermøter
 • Oppkjøp og integrasjon av selskaper
 • Analyse av nye digitale investeringer og satsningsområder
 • Overvåkning av digitale trender og forretningsmuligheter
 • For rollen som fokuserer på trykk vil også følgende i tillegg kunne inngå:
  • Deltakelse/ledelse av verdikjedeprosjekter (mediehus, trykk og distribusjon (inkl. logistikk/transport))
  • Bidra til kontinuerlig utvikling gjennom målstyrte prosesser, dvs. utvikling i trykkeriene («Lean»/kont. forbedring/effektivisering/ledelsesstøtte)
  • Støtte til Markedsdirektør gjennom bl.a. kundemøter og kalkulering (prising)

Ønsket kompetanse

 • Høyere utdanning innen økonomi eller teknologi, f.eks. siv.øk. eller siv.ing.
 • Gode akademiske resultater vektlegges sammen med gode prestasjoner fra tidligere arbeidsgiver
 • Erfaring fra prosjektarbeid, gjerne gjennom konsulenthus
 • Sterk kompetanse og interesse for teknologi og digitale medier, med faglig nysgjerrighet
 • Erfaring med forbedringsprosjekter (f.eks. LEAN), gjerne innen industri/produksjon/logistikk, er relevant, men ikke påkrevd
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Selvgående og selvstendig – men også god i team
 • Strategisk teft og god forretningsforståelse
 • Analytisk sterk
 • Offensiv, fremoverlent og initiativrik
 • Tilpasningsdyktig og flink med folk
 • Like å jobbe tett med ansatte på alle «nivå», fra operatører til styret/konsernsjef

For ytterligere informasjon kan du kontakte Polaris Media ASA ved konserndirektør prosjekt og forretningsutvikling Håvard Kvalheim, tlf. 957 21 264 eller vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045. Alle henvendelser behandles konfidensielt til annet er avtalt.

Søknadsfrist: Snarest