HR-sjef i Tensio AS

Som bidrag til å utvikle konsernet i ønsket retning har vi ledig stilling som HR-sjef.

HR-sjefen i Tensio har ansvaret for konsernets strategiske plattform og løpende operasjon innenfor HR-området. Dette ansvaret innebærer utvikling, forvaltning, tilgjengeliggjøring og operasjonalisering av det rammeverk som skal legges til grunn for konsernets samlede håndtering av arbeidsgiveriet samt kultur-, rekrutterings-, kompetanse- og organisasjonsutviklingsarbeid.

I stillingen inngår oppbygging, oppfølging og konkrete tjenesteleveranser tilknyttet den løpende HR-produksjonen i konsernet samt sammenstilling og konsolidering av HR-data for konsernet. HR-sjefen vil ha hovedansvaret for arbeidet med å harmonisere lønns- og arbeidsbetingelser på tvers i konsernet.

Som HR-sjef i Tensio vil du være ansvarlig for å bygge HR-strukturen i konsernet og skape tillit gjennom en sterk faglig integritet. Du har inngående kunnskap om fagfeltet og bred erfaring fra både den strategiske og operative delen av HR-funksjonen. Du har relevant utdanning på mastergradsnivå innen relevante fagområder for stillingen.

Du er forretnings- og resultatfokusert, har strategiske og analytiske egenskaper og kan samarbeide godt med interne kolleger og eksterne leverandører. Gode samarbeidsevner, en positiv holdning og et godt humør er viktige egenskaper i stillingen som leder for strategisk HR.

Stillingen er tillagt ansvaret for konsernets drøftings- og forhandlingsarbeid og er organisert under utviklingsdirektørens ansvarsområde.

Stillingen er lokalisert ved konsernets hovedkontor på Stjørdal.

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Tensio AS ved CDO Hans Wigen Finstad tlf. 950 85 439. Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

Søknadsfrist: 01.03.2020

Tensio AS skal dekke et bredt spekter av kompetanse- og erfaringsområder. Alle som ansettes i Tensio AS må derfor påregne å inngå som ressurspersoner i problemløsnings-, analyse- og utviklingsprosjekter på tvers av fagområdene i selskapet og på tvers av selskapsstrukturen i konsernet.