Konserncontroller i Tensio AS

Som bidrag til å utvikle konsernet i ønsket retning har vi nå ledig stilling som konserncontroller.

Som konserncontroller får du være med å utvikle de økonomiske retningslinjene i konsernet, oppbygging og oppfølging av den løpende økonomiproduksjonen i konsernet (omfatter både interne og eksterne leveranser) samt sammenstilling og konsolidering av økonomiske data for konsernet (status og prognoser basert på NGAP og IFRS). Du vil være økonomi- og finansdirektørens hovedansvarlige for den løpende oppfølgingen av selskapsporteføljen i konsernet.

Du blir sentral i utforming og gjennomføring av den interne revisjonsaktiviteten i konsernet samt ansvarlig for konsernets økonomiske rapportering til regulator.

Du har inngående kjennskap til, og bred erfaring fra, økonomi- og regnskapsfunksjonen i konsern, herunder bruk av ERP-system og regnskapsanalyseverktøy samt bruk av Excel og BI-verktøy i analyse og presentasjon av økonomidata. Du har økonomiutdanning på mastergradsnivå og gjerne noen års erfaring fra revisjon.

Gode samarbeidsevner, en positiv holdning og et godt humør er viktige egenskaper i stillingen som konserncontroller.

Stillingen er organisert under ansvarsområdet til økonomi- og finansdirektør i Tensio.

Stillingen er lokalisert ved konsernets hovedkontor på Stjørdal.

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Tensio AS ved CFO Dina Elverum Aune tlf. 928 00 154. Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

Søknadsfrist: 01.03.2020

Tensio AS skal dekke et bredt spekter av kompetanse- og erfaringsområder. Alle som ansettes i Tensio AS må derfor påregne å inngå som ressurspersoner i problemløsnings-, analyse- og utviklingsprosjekter på tvers av fagområdene i selskapet og på tvers av selskapsstrukturen i konsernet.