Kommunedirektør - Østre Toten kommune

Vi søker en tydelig og samlende leder. Du må kunne bygge tillit og etablere god samhandling overfor politisk ledelse, den øvrige ledelse og, de ansattes organisasjoner og ansatte samt eksterne aktører og regionale samarbeidspartnere.

Gode faglige vurderinger, solid og faktabasert saksbehandling og videreutvikling av kommunens kompetanse i bredden vil være viktig for å lykkes i stillingen, i tillegg til trygg og god økonomistyring.

Kreativitet, løsningsorientering, handlekraft og fokus på smarte, effektive og digitale løsninger vil også være en suksessformel.

Stillingens kravprofil

Bakgrunn/erfaring.

 • Betydelig ledererfaring fra større organisasjon. Erfaring fra både privat og offentlig sektor vil være en fordel.
 • God kjennskap til og helst erfaring fra offentlig/ kommunal forvaltning.
 • Kunne forstå og operere i tråd med politiske prosesser.
 • Erfaring med ledelse av prosesser innen effektivisering/ endring/ omstilling og omorganisering med dokumenterte resultater.
 • Erfaring i arbeid med og overfor de ansattes organisasjoner.
 • Bakgrunn fra relasjonsbygging, mediekontakt og arbeid i «det offentlige rom».
 • Høyere relevant utdanning.
 • Gjennom utdanning/erfaringsbakgrunn ha tilegnet seg nødvendig kompetanse for å inneha ansvar for overordnet økonomistyring.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Lederstil/personlige relasjoner.

 • Trygg, tydelig og synlig som leder.
 • Analytisk, strukturert og med et strategisk perspektiv.
 • Engasjert, kontaktskapende og god relasjonsbygger.
 • Løsnings-, handlingsorientert og gjennomføringssterk.
 • Gode samarbeidsevner, men må også kunne opptre selvstendig og ta nødvendige avgjørelser.
 • Ha integritet og tåle motstand
 • Entusiastisk og uformell. Kunne skape motivasjon og engasjement rundt seg.
 • God omdømmebygger. Representere Østre Toten kommune på en troverdig måte.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne ordfører Bror Helgestad, tlf. 90122811, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Søknad med CV sendes snarest og senest 30. mars.