Vil du delta i "det grønne skiftet"?

Vi vokser kraftig og har behov for å styrke vår engineeringsavdeling ved å ansette en til to tekniske, tverrfaglige og offensive prosjektingeniører. Som prosjektingeniør hos vil du få en nøkkelrolle i ulike prosjekter og du vil jobbe tett med andre nøkkelpersoner i selskapet. Du vil ha ansvar for tverrfaglige tekniske oppgaver og bidra til gode løsninger for våre kunder.

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER VIL VÆRE:

 • Teknisk hovedrolle i ulike prosjekter, fra salgsfase til fullført installasjon.
 • Delta i flere prosjekter samtidig og bidra til de beste og mest effektive løsningene på vegne av kunden.
 • Bidra med tekniske løsninger, ledelse av tekniske disipliner og koordinering.
 • Valg og verifisering av produkter, tekniske vurderinger, kostnadsestimater og tekniske spesifikasjoner.
 • Etablere og opprettholde er godt samarbeid med kunder, leverandører og våre andre avdelinger.
 • Bidra til å forbedre og utvikle interne systemer og metodikk.

Kandidater til stillingen har trolig høyere teknisk utdanning, gjerne innen prosess eller mekaniske fag, eller en tverrfaglig kombinasjon. Erfaring fra tilsvarende stilling kan kompensere for manglende formell utdannelse. Videre er det ønskelig med noen års erfaring, gjerne fra en teknisk bedrift innen maritim sektor eller i landbasert industri. I tillegg er det ønskelig med god forståelse for prosessanlegg og prosessdiagrammer samt interesse for prosjekter og prosjektgjennomføring. Vi ønsker oss også kandidater som har god IT kompetanse og gjerne erfaring med CAD programmer som f.eks. AutoCAD. Du må beherske engelsk muntlig og skriftlig.

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPSER:

I Scanship vektlegger vi personlige egenskaper. Våre ansatte skal være med å bidra til at selskapet utvikles og vokser videre. Vi tror viktige egenskaper i så måte er:

 • Trygg i rollen, tåle hektiske perioder
 • Strukturert, planmessig og nøyaktig
 • Handlekraftig med evne til å ha «mange baller i lufta»
 • Ta initiativ og være endringsvillig
 • Omgjengelig og teamorientert

VI TILBYR:

 • Jobbe med verdensledende teknologi, i en norsk bedrift
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Være en del av «det grønne skiftet»
 • Internasjonale, krevende kunder
 • Komplekse og tverrfaglige oppgaver/prosjekter
 • Godt miljø med stor takhøyde

Konkurransedyktige betingelser

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt Andreas Aaberg, tlf: 957 52 815 eller Anette Larsen tlf: 924 01 478. Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV.