Forskningssjef - SINTEF Community

Til avdeling Infrastruktur i SINTEF Community, søker vi en tydelig og samlende leder som skal være en drivkraft for ledelse av faglig og vitenskapelig utvikling innenfor våre fagområder;

 • Anlegg og samferdsel
 • Vann og miljø
 • Berg og geoteknikk

Vi er 45 forskere som har solid faglig kompetanse og som daglig skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Avdeling Infrastruktur har ambisjoner om videre utvikling og vekst. Forskningssjefen inngår som en del av ledergruppen ved SINTEF Community, og rapporterer til konserndirektør. Arbeidssted er Trondheim.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • sammen med resten av SINTEF Communitys ledergruppe ha ansvar for utvikling og realisering av mål og strategier
 • utvikle og følge opp økonomiske og faglige mål for avdelingen og instituttet
 • bidra til å styrke instituttets posisjon og innsats, gjennom strategisk arbeid av betydning for hele SINTEF
 • bidra i markedsarbeid for SINTEF Community samt sikre avdelingens synlighet i relevante nettverk, forum og internt i SINTEF
 • lede arbeidet mot kunder og samarbeidspartnere innenfor avdelingens fagområder
 • følge opp avdelingens medarbeidere og videreutvikle arbeidsmiljøet i samarbeid med forskningsledere og øvrige ansatte
 • lede, motivere og videreutvikle et godt lederteam i avdelingen
 • utvikle gode forskningsledere og ledertalenter

For oss er det viktig at du:

Er en samlende og tydelig leder med høyere utdanning på minimum masternivå innenfor noen av avdelingens fagområder. Du kan vise til betydelig ledererfaring, har sterk faglig integritet og god innsikt i og kunnskap om oppdragsforskning. Du er vant til å arbeide strategisk, lede i endring og omstilling samt lede gjennom andre, hvor du setter klare mål og oppnår resultater. Du er en lagbygger som er tydelig på forventning, evner å motivere og skape klima for læring og lagfølelse. Videre er du kommersielt anlagt og har gjerne erfaring fra markedsarbeid og du har et godt nettverk mot viktige samfunnsaktører i offentlig og/eller privat sektor. Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Hos oss får du:

 • jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • spennende og tverrfaglige prosjekter i inn og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk
 • inngå i et nettverk av forskere og ledere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • dynamisk og fleksibel arbeidsdag
 • store mulighet for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent høykompetansemiljø
 • et sosialt, kreativt og multikulturelt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
 • meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte konserndirektør i SINTEF Community, Siri Hunnes Blakstad, tlf. 906 45 419, eller vår rådgiver i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også i innledende fase overfor oppdragsgiver hvis ønskelig.

SØK PÅ STILLINGEN