Leder Gjenvinning og produksjon - ReMidt IKS

Spennende lederjobb i et selskap med viktige samfunnsoppgaver!

Vi søker etter en tydelig og synlig leder med gjennomføringsevne, og som med initiativ og ideer bidrar til den videre utviklingen. Du må være en kulturbygger med teft for god organisering og effektiv ressursutnyttelse. Er du empatisk, engasjerende og oppgavefokusert, og bidrar konstruktivt i samarbeid med andre, kan dette være jobben for deg. Enheten har 30 ansatte og forvalter et budsjett på 200 mill.

Du må ha teknisk eller økonomisk utdannelse, og du må like å drive utviklingsarbeid og gjerne se smarte løsninger. Du får blant annet ansvaret for alle våre gjenbruksstasjoner vi drifter i egenregi, samt oppfølging av de som driftes av kontraktører og vi forventer at du aktivt bidrar til å finne ytterligere synergier gjennom stordriftsfordeler.

Stillingen rapporterer til daglig leder i ReMidt IKS og vil inngå i dennes ledergruppe.

Litt mer om stillingen og hvilken profil vi er ute etter

Dette er en spennende og utfordrende lederjobb som krever ledelse på tvers av både fagområder og geografi. Bransjen må utvikle seg mot enda smartere løsninger innenfor avfallshåndtering og her er ledelsesfokus svært avgjørende. Dette krever en ledelse med et langt perspektiv, men som også evner å holde operativt fokus på fremdrift i hverdagen. Vi ønsker en leder som går metodisk og systematisk til verks, med gode planer som forankres i organisasjonen. Det kreves klare prioriteringer og at ressurser brukes og fordeles effektivt.

Dette er en selvstendig lederstilling, og den som får jobben må være initiativrik, få ting til å skje og evne å gjennomføre. Du må like å jobbe resultatorientert og å ta ansvar for resultatene.

Vi er en organisasjon som vil fremheve viktigheten av å utvikle mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning noe som skal fremme karriere- og selvutvikling. Vår nye leder må forstå raskt komplekse spørsmål og problemstillinger, og foreta sunne og rasjonelle vurderinger.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Økonomi- og resultatansvar for enheten
 • Til enhver tid lede og utvikle enheten i tråd med vedtatte strategier og målsetninger
 • Personalansvar for enhetens ansatte
 • Sørge for at enheten etterlever regler og retningslinjer innen HMS, kvalitet, og etikk
 • Delta i daglig leders ledergruppe samt lede enhetens ledergruppe
 • Ansvar for å utvikle enheten, herunder ressursplanlegging, rekruttering og kompetanseutvikling
 • Du må ha evne og vilje til å bygge en ny vinnerkultur hvor alle identifiserer seg med den nye strukturen og det nye selskapet ReMidt IKS
 • Etterlever organisasjonens regler og prosedyrer; utfører planer med engasjement og utholdenhet med fokus på å oppnå gode resultater

ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJONER:

 • Ledelse, økonomi og administrasjon på masternivå eller master i ingeniørfag. Utdannelse på nivå bachelor kan vurderes.
 • Erfaring med økonomistyring og personalledelse vektlegges
 • Erfaring fra prosesstyring og/eller LEAN i industri generelt er relevant
 • Erfaring fra avfallsbransjen er ikke en forutsetning, men kan være en fordel
 • Generelt gode data-kunnskaper/ferdigheter og god digital forståelse
 • Kommuniserer effektiv skriftlig og muntlig på norsk

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Du må være resultatorientert med god forståelse for viktigheten av god forvaltning og utnyttelse av ressurser.
 • Du må ha en lederstil som skaper en stabil og bekreftende atmosfære; du må kunne støtte og oppmuntre, samt stille krav til teamet dit.
 • Du må ha en praktisk tilnærming, være initiativrik og ansvarsfull.
 • Du må evne å produsere nye og innovative ideer og løsninger; gjerne søke utradisjonelle løsninger og være en forkjemper for endring og nye tilnærminger.
 • Du må være systematisk og strukturert.
 • Du må kommunisere tydelig, effektivt og på en inspirerende måte.
 • Du må være faglig interessert, gjerne iderik på jakt etter nye muligheter.
 • Du må ha integritet og ha en høy etisk standard og transparent lederstil.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, lønn etter avtale. Kontorsted vil bli enten i Kristiansund, Orkanger eller Melhus. For tiden har leder sitt kontorsted i Melhus.

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor AS, Tor Jakob Reitan, tlf. 950 51 111 eller daglig leder i ReMidt IKS Trygve Berdal tlf 907 20 610 eller Leder kunde og personalenheten Joar Prins Andøl tlf 402 16 626. Alle henvendelser til Headvisor AS behandles konfidensielt.