Drivende, innovativ og forretningssmart leder - Sparebank1 Hallingdal Valdres

Er du en leder som drives av å skape nye, konkurransedyktige løsninger ? Vil du bli del av et finanshus i en region der natur og miljø inspirerer oss til bærekraftig forretningsvirksomhet? Da kan denne nye stillingen passe deg. Vi tar et stort sprang ved å samle alle produkter og tjenester i næringslivsmarkedet under en ledelse. Hele kjeden av tjenester innen bank, eiendomsmegling, forsikring og regnskap legges til enheten. Vi søker en selvstendig leder som kan bygge gode team og gjøre en forskjell i markedet. Du rapporterer direkte til administrerende direktør og blir en del av ledergruppen.

Ansvarsområder/oppgaver:

 • Overordnet ansvar for hele bedriftsmarkedsporteføljen i finanshuset, og med oppdrag å utvikle samlet porteføle for alle tjenester innen bedriftsmarkedet.
 • Betydelig medansvar for den overordnede ledelse av finanshuset. Avlaste adm. direktør i kunderelaterte og mer operative roller.
 • Sikre organisasjonsutvikling, effektivisering og synergier som bidrar til å styrke konkurranseevnen og over tid bedre inntjeningen ytterligere.
 • Direkte kommunikasjon med bedriftskunder, særlig de største.
 • Ledelse og utvikling av organisasjon og medarbeidere.

Kvalifikasjoner/kompetanse

 • Betydelig ledererfaring, fortrinnsvis innen konsernets virksomhetsområder, beslektede bransjer eller i privat næringsliv, på nivå 1 eller 2.
 • Masterutdanning innen økonomi eller tilsvarende.
 • God innsikt og forståelse for kundegrunnlaget i Hallingdal og Valdres.
 • Ha beviselig god relasjonskompetanse og evne til å skape nettverk.
 • Dokumenterte gode resultater som leder.
 • Dokumenterte kommersielle resultater over tid.

Personlige egenskaper/lederstil

 • Strategisk, innovativ og endrings-orientert.
 • God evne til å bygge team, involvere og skape tillit samt kommunisere.
 • Tydelig, modig, kunde- og prestasjonsorientert.
 • Beslutningsdyktig, handlekraftig og sterk på gjennomføring.
 • Opptatt av verdibasert ledelse, klima-og miljø som drivere for god ledelse

Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling i et fremoverlent og innovativt finanshus. Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere Per Inge Hjertaker/ Bente E. Engesland hos Headvisor på tlf. 91729682/ 91159952. Adm.dir Knut Oscar Fleten kan også kontaktes på tlf. 95922529. Søknad med CV sendes snarest.