Direktør virksomhetsstyring - Enova

Vil du jobbe i en organisasjon som utgjør en forskjell?


Enova skal i nært samspill med markedet drive fram utvikling og introduksjon av ny energi- og klimateknologi i Norges omstilling til lavutslippssamfunnet.
Enova har et bredt mandat som dekker alle sektorer, og skal ha effektive og fleksible virkemidler. Vi forvalter betydelige ressurser på vegne av samfunnet med årlige rammer på rundt 3 milliarder kroner. En ansvarlig forvaltning av midlene er helt sentralt. Samtidig skal vi være modige og ta risiko i en krevende omstilling.

For å kunne levere godt på målene i oppdraget, har vi høye ambisjoner for utviklingen av organisasjonen. Vi er en verdibasert organisasjon og legger styrkebasert ledelse til grunn for utviklingen av selskapet og den enkelte medarbeider. Vi gjennomfører nå et flerårig prosjekt for helhetlig virksomhetsstyring og leder- og organisasjonsutvikling. Dette arbeidet har god fremdrift gjennom flere utviklings- og effektiviseringsprosjekter. Direktør for virksomhetsstyring har en sentral rolle i gjennomføringen og for at vi oppnår målene i disse prosjektene.

Nå søker vi en fremtidsrettet og forretningsorientert direktør for virksomhetsstyring, som vil sikre at Enova når de ambisjonene som er lagt, samt at vi videreutvikler oss i takt med vår overordnede arbeidsprosess.
Direktør for virksomhetsstyring har ansvaret for de tre områdene Økonomi, IT og HR og administrasjon.

Vil du bli med på laget?

Sentrale oppgaver i det daglige arbeidet:
Du vil få ansvar for å sikre at Enovas styringsmodell støtter opp om samfunnsoppdraget, sikrer effektiv drift og bidrar til å realisere prioriterte overordnede mål og strategier. Du skal sørge for at Enova har en velfungerende og kompetent organisasjon, samt brukervennlige og effektive systemer som støtter opp om forretningen.

 • Som direktør for virksomhetsstyring skal du blant annet:
 • sikre målrettet og effektiv styring og drift av virksomheten
 • sikre hensiktsmessig rammeverk og tiltak for operasjonalisering og videreutvikling av helheten i våre arbeidsprosesser
 • sikre en digital forretningsplattform og en virksomhetsarkitektur som muliggjør vår strategi og forretningsutvikling
 • sikre en sterk økonomistyring som gir god styringsinformasjon til Enovas ledergruppe og eiere
 • sørge for leder- og organisasjonsutvikling som bidrar til å realisere Enovas strategi
 • sikre en god styringsdialog med departementets eierskap til statsforetaket
 • sørge for profesjonelt styrearbeid gjennom utøvelse av sekretariatsfunksjon for Enovas styre
 • sikre effektiv drift og utvikling av avdelingens ansvarsområder
 • ha personal-, budsjett- og resultatansvar

Hvem ser vi etter?
Vår nye direktør for virksomhetsstyring har utdanning på masternivå, samt relevant erfaring fra ledelse i kunnskapsbaserte, tverrfaglige kompetansemiljøer. Videre bør du ha bred samfunnsorientering og god forståelse av offentlige og politiske beslutningsprosesser. Du viser god forståelse for Enovas samfunnsoppdrag og rolle. Det er en fordel med erfaring fra styrearbeid og samarbeid med tillitsvalgte.

Du står støtt i ditt lederskap, er strategisk orientert og ser helhet og sammenhenger. Med god forretningsforståelse, sterk digital kompetanse og forståelse for prosjektstyringsmetodikk, evner du både å sette retning og gjennomføre i tråd med planer.
Som leder motiveres du av å oppnå resultater gjennom andre. Du har en helhetlig og analytisk tilnærming til strategi, mål og oppgaver. Du er god i møtet med folk – både til å se den enkelte og å bygge gode lag. Du har sterke kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig. Du har god forståelse for mulighetsrommet digitalisering gir for både effektivisering, forretningstransformasjon og samfunnstransformasjon.

Du har gjerne følgende egenskaper:

 • tydelig, målrettet og prestasjonsorientert
 • nysgjerrig og delende
 • utviklingsorientert og endringsdyktig
 • høy grad av integritet, tillitsskapende og løsningsorientert
 • evne til å inspirere og motivere

I Enova synes vi det er viktig å:

 • sørge for felles målforståelse og målrettet lagorganisering
 • ta ansvar for Enovas arbeidsmiljø gjennom å anerkjenne kollegers kompetanse, vise omtanke og gi støtte
 • bidra til å videreutvikle Enova og egen rolle gjennom å ta initiativ og tenke nytt
 • bidra til informasjonsutveksling, innsikt og samhandling i tråd med ambisjonen i vår overordnede arbeidsprosess
 • etterleve Enovas ledelses- og organisasjonsfilosofi

Vi lever etter våre verdier modig, grundig, lærende og markedsnær, og motiveres av vår visjon «Livskraftig forandring».
Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet fylt med stort engasjement og utviklingsvilje. Miljøet i Enova er preget av høye krav og dyktige medarbeidere.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Videre prosess
Søknadsfrist er 21.05.2020, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.
Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Enova ved administrerende direktør Nils Kristian Nakstad, tlf. 906 04 334, eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.
Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.