To klinikksjefer innen psykisk helsevern - St. Olavs hospital HF

  • Klinikk for psykisk helse - akutt, barn og unge

  • Klinikk for psykisk helse - allmenn, rehabilitering og sikkerhet

Vi samler all virksomhet innenfor psykisk helsevern i to nyopprettede klinikker og søker etter samlende og tydelige ledere som kan vise til stor gjennomføringsevne og har ledererfaring fra sektoren. Du må evne å motivere til omstilling og faglig utvikling samtidig som ressurser brukes slik at riktige tjenester prioriteres og alle funksjoner ivaretas - og kunne balansere dette med økonomisk styring. Vi ser for oss at aktuelle søkere helst har erfaring fra strategisk ledelse, har høyere relevant helsefaglig utdanning og sterk motivasjon for samfunnsoppdraget.

For å lykkes i en slik krevende og spennende rolle må flere av de nedenstående ønsker mtp. utdanning, erfaring og personlige egenskaper være på plass:

  • Du har utpregete samarbeidsevner og sterk motivasjon for samfunnsoppdraget.
  • Du evner å forene ulike interessenters synspunkt og skape optimisme både internt og eksternt/ift samarbeidspartnere. Du evner å bygge felles kultur. Du er opptatt av samhandling og er en utpreget «vi-person»
  • Du har stor evne til strategisk helhetstenkning; du må kunne balansere fagkunnskap, organisatorisk- /økonomisk forståelse og samfunnsinnsikt
  • Du bør ha god kunnskap om de utfordringer sektoren står foran og kunne lede basert på faglighet
  • Du bør også ha erfaring som gjør at du raskt kan bygge et godt og tillitsfullt forhold til AD, hovedledelsen og egen organisasjon
  • Du vet hvordan du skal lose krevende omstillings- og utviklingsprosesser i havn og har lederegenskaper som gjør at du fremstår som trygg, kommuniserende og ansvarlig også i krevende situasjoner. Du må i perioder tåle stor arbeidsbelastning og tåle å stå i krysspress
  • Du har høyere relevant helsefaglig utdanning, gjerne også lederutdanning. Vi ser det også som ønskelig med forskningserfaring.
  • Vi ser også gjerne at du har relevant ledererfaring fra enheter med stort innslag av utdanningstunge ansatte - og helst innen psykisk helsevern

Kontakt gjerne våre rådgivere i Headvisor AS ved Anders Bauge, tlf. 901 56 249 eller Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 for en uforpliktende samtale. Administrerende direktør Grethe Aasved kan også kontaktes på tlf 916 92 808. Alle henvendelser før søknadsfristen behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

NY søknadsfrist; 01.06.2020.