Direktør virksomhetsområdet HR, økonomi og logistikk - Sykehuspartner HF

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus og betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT tjenester, prosjekttjenester, lønn- og personal-, økonomi og logistikktjenester.

Sykehuspartners virksomhetsområde HR, økonomi og logistikktjenester (HRØR) har ca 250 ansatte og forvalter lønn, økonomi og innkjøpssystemer for alle ansatte i Helse Sør-Øst, samt har ansvar for drift av Helse Sør-Øst forsyningssenter. Sykehuspartner behandler årlig om lag 44 mrd kroner i lønn igjennom 92.500 lønns- og trekkoppgaver. Vårt mål er å levere et helhetlig tilbud av rådgivning og systemtjenester slik at helseforetakene får effektive og effektiviserende tjenester innenfor de administrative områdene.

Vi søker nå en leder med erfaring og dokumenterte resultater fra utvikling og leveranse av fellestjenester og tjenesteproduksjon i større virksomhet, gjerne offentlig sektor. Som direktør skal du lede virksomhetsområdet HR, økonomi og logistikktjenester, og skape tillit og samhandling så vel internt i foretaket som i hele foretaksgruppen i Helse Sør-Øst.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør og sitter i hennes ledergruppe, og vil samarbeide med direktørene for de andre virksomhetsområdene. Direktøren vi søker etter må ha en klar visjon for hvordan virksomhetsområdet kan bidra til en bærekraftig videreutvikling av spesialisthelsetjenesten.

Arbeidsoppgaver

Direktøren vil spille en viktig rolle i et selskap som understøtter helsetjenesten og som er på en spennende endringsreise i et komplekst landskap.

 • Sikre at Sykehuspartner realiserer sitt målbilde gjennom ledelse og utvikling av virksomhetsområdet og som en del av ledergruppen i Sykehuspartner
 • Sørge for at Sykehuspartner leverer sikre og forutsigbare tjenester, så kostnadseffektivt som mulig
 • Sammen med avdelingslederne til enhver tid sikre rett kapasitet og kompetanse i de avdelingene som sorterer under virksomhetsområdet
 • Sikre godt samarbeid med leverandører og andre virksomhetsområder i Sykehuspartner

Kvalifikasjoner

 • God forretningsforståelse, evne til gjennomføring i et utviklings- og endringslandskap og forståelse for spesialisthelsetjenestens virksomhet, samt kunne anvende teknologi til å forbedre forretningsprosesser og imøtekomme kundebehov
 • Evne til å se sammenheng mellom organisasjon, prosesser og systemer i arbeidet med kontinuerlig forbedring vektlegges
 • Det kreves høyere relevant utdanning
 • Det er ønskelig med erfaring og dokumenterbare resultater fra tjenesteproduksjon

Personlige egenskaper

Vi søker en person som representerer verdiene våre på en god måte; fremoverlent, ansvarlig og

medspiller

Videre at du er:

 • strukturert og systematisk
 • motiverende og med evne til å få ansatte med på de endringene som foregår i arbeidshverdagen vår
 • en person som har stort pågangsmot og godt humør

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Adm.dir Gro Jære kan også kontaktes på telf. 99589679. Søknad med CV sendes snarest.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.