Seksjonsleder forskningsadministrasjon - Universitetet i Oslo

Fakultetsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet søker en sterk og erfaren leder til Seksjon for forskningsadministrasjon.

Forskningsadministrasjonen består av 21 medarbeidere som bistår fakultetet i forskningsadministrative spørsmål og arbeider tett med forskningsstøtten på universitetssykehusene.

Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør, og er en del av seksjonsledergruppen ved fakultetsadministrasjonen.

I tillegg deltar vedkommende i dekanens utvidete ledergruppe.

Seksjonens portefølje kan deles i tre hovedområder:

 • Gruppe for forskerutdanning forvalter fakultetets Ph.D program, samt forskerlinjen.
 • Enhet for eksternfinansiering jobber proaktivt opp mot våre institutter, forskergrupper og enkelt forskere med hjelp til ekstern forskningsfinansiering, særlig EUs forskningsprogrammer.
 • Gruppe for forskningsadministrativ støtte jobber med forskningsetikk, personvern, databeskyttelse, bibliometri og forskningsinfrastruktur, samt rapporteringer.

Arbeidsoppgaver

 • faglig ledelse av seksjonen
 • personalledelse, herunder personalplanlegging, rekruttering og utvikling
 • strategisk planlegging og prioritering av seksjonens mål i samarbeid med fakultetsledelsen
 • rådgiver for fakultetsledelsen
 • representere fakultetet i eksterne nettverk og møtearenaer

Kvalifikasjonskrav

 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • ledererfaring fra en kompleks organisasjon
 • gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • bakgrunn innenfor medisin/helse/livsvitenskap vil bli vektlagt

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • lederutdanning er ønskelig
 • erfaring fra universitet- og høyskolesektoren er en fordel
 • erfaring fra forskningsledelse og/eller forskningsadministrasjon er også en fordel

Personlige egenskaper

 • åpen og inkluderende, med en motiverende lederstil
 • tydelig og resultatorientert
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til relasjonsbygging
 • stor arbeidskapasitet og evne til å takle press

For å trives i stillingen må du være analytisk, og evne å se nye strukturer. Du må ha god oversikt over norsk forskningspolitikk og utviklingstrekk, ha god forståelse for våre rammer og hva det vil si å arbeide innenfor en stor kunnskapsorganisasjon i tett samarbeid med Universitetssykehusene.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring, samt motivasjon for stillingen. I tillegg vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • lønn som seksjonssjef stillingskode 1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 765 100 og kr 906 000, avhengig av kompetanse og erfaring
 • fleksibel arbeidstid og sommertid fra 15. mai til 14. september
 • gode velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstige lånebetingelser i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vedlegg: relevante vitnemål og attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført påsøkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, alternativt fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler, mob. 97483184.

SØK PÅ STILLINGEN