Havnedirektør - Narvik Havn KF

Vi søker en samlende, utviklings- og forretningsorientert Havnedirektør.

Narvik Havn KF søker ny toppleder til å utvikle virksomheten videre. Du evner å tenke strategisk, har god rolleforståelse og fokus på forretningsutvikling og lønnsomhet. Du er en tydelig kommunikator med et stort engasjement og har en sterk vilje til å ta lederskap i spennende utviklingsprosesser. Du gjennomfører endringer på en balansert måte med en god porsjon klokskap. Som havnedirektør evner du å skape gode løsninger og prosesser i samspill med eier, kommersielle interesser og aktører innenfor samfunnsutvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Som et stort havneforetak i Norge er Narvik havn strategisk plassert og har unike fortrinn med bane-, sjø- og vei-tilknytning. Vi er den største bulkhavna i Norge med over 21 mill. tonn pr år. Vi har isfri havn, en øst-vestforbindelse for banetransport med internasjonale forbindelser, og er en viktig samarbeidspartner for kunder, næringsliv og forsvaret. Foretaket skal legge til rette for effektiv, rasjonell og sikker drift og utvikling av de offentlige havnene i Ofoten. Vi forvalter store verdier og eier betydelige eiendommer som skal bidra til næringsutvikling og vekst. Narvik havn skal fremstå som attraktiv for næringsliv, det offentlige og innbyggere.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for å lede og utvikle foretaket videre
 • Videreutvikle vårt lederteam i å drive helthetlig strategisk styring og forretningsutvikling i tett samspill med ansatte, tillitsvalgte og andre aktører
 • Tilrettelegge for lønnsom, effektiv drift og utvikling av havnevirksomheten
 • Strategisk utvikling og ser sammenhenger i et komplekst interessentkart
 • Sørge for at selskapet til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene
 • Være i forkant av utviklingen og utnytte sjøtransportens betydning i våre omgivelser og se dette i samspill med ulike næringer og vei-, bane- og flytransport
 • Tett og nært samarbeid med styret, deltakelse i aktuelle og relevante fora, arbeidsgrupper og prosjekter
 • Bygge godt omdømme og en profil som en langsiktig og profesjonell infrastruktureier

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse og solid ledererfaring
 • Sterkt fokus på industriell utvikling og logistikk
 • Erfaring fra ledelse i skjæringspunktet mellom kommersiell og offentlig virksomhet
 • God rolleforståelse, strategisk og taktisk evne til å avveie hensyn til økonomi, samfunnsoppdrag og eierinteresser innenfor selskapets rammebetingelser
 • Utviklingsorientert og har erfaring fra endringsprosesser
 • Erfaring fra omdømmebygging og mediehåndtering
 • Fremstår som en moderne kulturbygger. Du er en tydelig og trygg lagspiller som utøver lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt og eksternt

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

For å gå inn i rollen som Havnedirektør vil det bli krevd Forsvarets sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en utfordrende og spennende topplederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i utviklingen av havnevirksomheten. Konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Watch Narvik Harbour - Welcome to the journey on Vimeo

Interessert?

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Headvisor AS, Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186 eller Kirsti K. Sjøhaug, tlf. 977 31 680 for en uforpliktende og fortrolig samtale innledningsvis. For mer informasjon kan også styrets leder, Steinar Sørensen, kontaktes på tlf. 913 73 982.

Søknadsfrist er 1.6.2020. Vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.