Kommunedirektør - Os kommune

Vi søker deg som vil være med og utvikle kommunen vår inn i framtida.

Vi søker etter en samlende leder som er motiverende, tydelig og synlig overfor hele kommunen og i regionen.

Som kommunens øverste administrative leder får du ansvar for å drifte og videreutvikle Os kommune i samspill med både våre folkevalgte og mange dyktige medarbeidere. Vi ser etter en kommunedirektør som forstår betydningen av god forvaltning og samskaping. Det legges til rette for vekst og utvikling i hele kommunen, og styrkene skal utnyttes i alle deler av kommunen. Vi tror dette krever at du som toppleder har et moderne tankesett og kan bruke digitalisering som en akselerator.

Du må være trygg i lederrollen, ha god økonomiforståelse, evne til effektivt å iverksette politiske vedtak og videreutvikle et godt tjenestetilbud. Vi vil legge stor vekt på gode kommunikasjonsevner og evne til samhandling med innbyggere, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere, og at du fanger opp signaler - både fra politikere, innbyggere og dine medarbeidere. Os kommune etterstreber en positiv organisasjonskultur og ser på trepartssamarbeidet som en avgjørende faktor. Vi ønsker en engasjert kommunedirektør som delegerer, innser det åpenbare i at resultater skapes gjennom organisasjonens mangfold av medarbeidere og kan opptre kritisk støttende i forhold til personer, prosesser og saker. Du evner å etablere gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • ha fokus på kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for god og effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med politisk ledelse
 • være en god støttespiller som har mot til å delegere og evne til å gi medarbeiderne rom for å handle
 • overordnet ledelse av utviklingsprosjekter og øke samhandling på tvers av enheter
 • sikre at Os kommune til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene
 • sikre god økonomistyring og tilpasse drift og tjenestetilbud til den økonomiske situasjonen
 • bidra aktivt til omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene og nabokommunene

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi ønsker en søker som har utdanning på universitets-/høyskolenivå med relevant og bred ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet. Det er viktig at søker har en overordnet og helhetlig forståelse av offentlig forvaltning og politiske prosesser samt kunnskap om kommunal økonomi. Gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid vil bli vektlagt.

For å lykkes mener vi at vår øverste leder:

 • viser interesse for å utvikle regionen vi lever i
 • er utviklingsorientert og viser forståelse for hvordan den digitale utviklingen påvirker kommunen
 • har god prosesskompetanse og erfaring fra endringsprosesser
 • legger vekt på gjennomføring og tydelighet
 • har solid erfaring innen økonomistyring

Vi tilbyr:

En spennende lederstilling, der du sammen med politikere og medarbeidere vil få en meget sentral rolle i kommunens videre utvikling. Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden er unntatt offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette.

Henvendelse om stillingen kan rettes til vår rådgiver i Headvisor AS Torstein Sneisen tlf. 918 88 186. Du kan også kontakte ordfører Runa Finborud på tlf. 915 99 478.

Vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp 3. juni 2020.