Nestleder - Mesterblikk AS

Vår bedriftsfilosofi er at vi alltid har som mål å være blant de beste i bransjen, og at utførelsen på vårt arbeid skal være av ypperste kvalitet. Vi har Sentral godkjenning, eget KS og HMS-system og bedriftshelsetjeneste. I tillegg er bedriften Miljøfyrtårnsertifisert.

Vi har vekstambisjoner og skal nå øke ledergruppen med en nestleder. Som nestleder vil du støtte daglig leder i både operative og strategiske beslutninger. I tillegg til å bidra til en effektiv drift av selskapet, vil du særlig ha fokus på salg, markedsovervåking og å planlegge og gjennomføre anbudsprosesser i selskapet. Du må ha god kjennskap til markedet Mesterblikk operer i, og sikre at Mesterblikk får mulighet til å delta i viktige anbudsprosesser. Dette sikres gjennom å knytte kontakt med ulike kundesegmenter. Vi ønsker at du i tillegg til å følge opp eksisterende kunderelasjoner også tar initiativ mot nye, potensielle kunder.

Noe av det viktigste kriteriet for suksess er å sikre overgangen fra kalkyle til prosjektene og bistå ved etablering av budsjett. Oppfølging av prosjektet også i driftsfasen er viktig for å sikre en effektiv og lønnsom gjennomføring.

Vi er på jakt etter deg som har god kjennskap til byggebransjen. Du har gjerne erfaring med å lede og gjennomføre anbudsprosesser, og har god kontrakts- og forretningsforståelse. Det er en fordel om du har en faglig tyngde inn mot blikkenslagerfaget, men du kan også ha arbeidet som prosjektleder eller anleggsleder, eventuelt kalkulatør eller anbudsleder hos entreprenør.

Som person har du sterk gjennomføringsevne og er til å stole på. Du er tydelig og kan stille krav, samtidig som du er utadvendt og god til å bygge relasjoner. Det å være kreativ til å finne gode løsninger, og samtidig være strukturert, vil være en god kombinasjon i rollen.

Hos oss vil du komme inn i et kollegie med flotte fagfolk og et godt arbeidsmiljø. Mesterblikk er en etablert virksomhet med solid og anerkjent merkenavn. Vi er profesjonelt drevet, og har ambisjoner. I rollen vil du få stort ansvar, mye tillit og mulighet til å påvirke og videreutvikle både rollen og organisasjonen. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Interessert?

Ved spørsmål kontakt vår rådgiver hos Headvisor; Janne Siri Horne (90721164). Kortfattet søknad med CV sendes snarest. Alle spørsmål til vår rådgiver blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.