Vi søker deg som kan ivareta og utvikle våre menneskelige ressurser i Norges vakreste omgivelser - Helgelandssykehuset HF

Vår nye HR-sjef må være engasjert, gjennomføringssterk, strategisk og kunnskapsrik innen forvaltning og utvikling av menneskelige ressurser. Du skal sammen med ledelsen også bidra til å utvikle organisasjonen for å imøtekomme drift av dagens og fremtidens helsevesen.

Sykehuset er en mangfoldig og kompleks organisasjon med medarbeidere med høy faglig kompetanse. Du må raskt kunne få tillit, ha særlig evne til å skape god dialog og involvering samt ha god rolleforståelse.

I utviklingen og byggingen av Nye Helgelandssykehuset vil innovasjon være en integrert og tydelig del av sykehusets virksomhet. Dette skal skape verdi gjennom bedre pasientbehandling og nye behandlingsrutiner og dermed bidra til optimal ressursbruk og god økonomi.

Stillingen vil rapportere til direktør for organisasjon og administrasjon, og være en del av hennes ledergruppe. HR-sjef leder en egen HR-stab med 16 medarbeidere som er inndelt i fire team. HR-staben er i hovedsak lokalisert til Mosjøen.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta, forvalte og utvikle arbeidsgiverrollen i samarbeid med ledere
 • Virksomhetsutvikling og implementering av sykehusets mål og strategier
 • Initiere aktuelle utviklingsprosesser
 • Bidra til god medarbeiderutvikling
 • Ansvar for forhandlinger
 • Ansvar for god samhandling med alle relevante samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Videreutvikle en HR-stab som til enhver tid kan understøtte virksomheten
 • Sikre at ledere sørger for at samarbeidet med tillitsvalgte skjer etter intensjonene i Hovedavtalen
 • Lede og utvikle egne medarbeidere
 • Medansvarlig for strategisk og helhetlig forvaltning og utvikling av de menneskelig ressurser, og stødig rådgiver for ledelsen

Kvalifikasjoner

 • Betydelig erfaring fra tilsvarende stilling(er), helst fra større og komplekse organisasjoner. Gjerne erfaring fra eller innsikt i helsesektoren
 • Dokumenterte resultater i arbeid med endringsledelse, organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • God forhandlingskompetanse
 • God kunnskap og bred erfaring fra HR-faget
 • Relevant utdanning, helst på master-nivå

Personlige egenskaper/ lederstil

 • Personlig og faglig tillitvekkende, stødig, robust og trygg
 • Åpen, ærlig, med uformell stil, men også profesjonell, saksorientert samt tydelig og klar
 • Engasjert og motiverende
 • Flink til å tenke helhet/strategisk, men også handlekraftig og gjennomføringssterk

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne våre rådgivere Per Inge Hjertaker/ Alexander W. Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682/ 97528649, eller direktør for organisasjon og administrasjon Sissel Karin Andersen ved Helgelandssykehuset, tlf. 47666695

Kortfattet søknad med CV snarest og senest 15. august.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren vil bli opplyst om dette.