Kommunedirektør - Våler kommune i Innlandet fylke

Vi søker en trygg og erfaren leder som har ledet prosesser innen omstilling og endring, og som i sitt lederskap har fokus på samarbeid og utvikling.

Vi er i gang med et spennende utbyggingsprosjekt – ny 1-10 skole og aktivitetshus. Skolen er planlagt ferdig i januar 2021, og aktivitetshuset i løpet av våren 2021. Kommunen er i en utfordrende økonomisk situasjon, og har vedtatt å gjennomføre en omfattende omstillingsprosess.

Både i omstillingsprosessen og i utbyggingsprosjektene forventes det at kommunedirektøren utøver et konstruktivt og tydelig lederskap, i samarbeid med ledere, tillitsvalgte og politikere. Videre forutsetter kompleksiteten i stillingen god rolleforståelse, evne til å skape forankring for langsiktige mål, samle til felles innsats og gjennomføring av vedtatte beslutninger.

Bakgrunn/erfaring

 • Solid erfaring som leder med dokumenterte resultater
 • Innsikt og erfaring fra offentlig/kommunal sektor og fra arbeid med politiske prosesser
 • God økonomiforståelse
 • Erfaring fra omstillings-/endringsprosesser med gode resultater
 • Relevant høyere utdanning

Lederstil/personlige egenskaper

 • Faglig og personlig tillitvekkende og trygg
 • Strategisk og helhetstenkende
 • Kulturbygger som skaper stolthet og stabilitet i organisasjonen
 • Motiverer gjennom å lytte, gi tillit og handlingsrom, i tillegg til å stille krav
 • Kommuniserer godt, evner å prioritere, og gjennomføringssterk

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Bred politisk enighet om de utfordringene kommunen har
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne våre rådgivere Per Inge Hjertaker/Alexander W. Hjertaker i Headvisor, tlf. 91729682/97528649. Ordfører Ola Cato Lie kan også kontaktes på telf. 47612950. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 20. august.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren vil bli opplyst om dette.