Sikkerhetssjef - Helse Nord IKT HF

Vi søker etter ny sterk og synlig sikkerhetssjef som vil få en sentral posisjon i helseregionen.

Stillingen er leder for i en egen enhet for IKT sikkerhet og vil rapportere til stabssjef i Helse Nord IKT, men vil også ha et rapporteringsansvar direkte inn mot administrerende direktør

ANSVAR OG OPPGAVER:

 • Enhetsleder og personalansvar for «Enhet for IKT-sikkerhet» i stab
 • Faglig leder for informasjonssikkerhet, risikostyring innenfor informasjonssikkerhet og beredskapsarbeidet i HN IKT
 • Sørge for at HN IKT oppfyller krav i lov- og regelverk, Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren og databehandleravtaler med helseforetakene i Helse Nord
 • Lede sikkerhetsrådet i HN IKT og delta i ledergruppen HN IKT
 • Gi administrerende direktør og ledergruppen beslutningsstøtte innen prioritering og oppfølging av informasjonssikkerhet, risikostyring innenfor informasjonssikkerhet og beredskap
 • Ansvar for Helse Nord IKTs deltakelse regionale og nasjonalefora innen informasjonssikkerhet og beredskap
 • Kontaktpunkt og kommunikasjon med helseforetakenes sikkerhets- og beredskapsledere

KRAV TIL KOMPETANSE OG PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Utdanning på høgskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis innen IKT, informasjonssikkerhet og/eller juridiske fag
 • Erfaring med overordnet sikkerhetsarbeid i større organisasjoner vil være fordel
 • Erfaring med risikostyring innen informasjonssikkerhet
 • God kjennskap til aktuelt lov- og regelverk, herunder personvernforordningen
 • Kjennskap til Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren er en fordel
 • Kjennskap til/sertifiseringer innen anerkjente standarder for informasjonssikkerhet, risikostyring eller kvalitetsstyring er en fordel
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Gode kommunikasjons- og dokumenterte lederferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges

VIDEO Helse Nord IKT Sikkerhetssjef

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med vår rådgiver Kristin Haugen i Headvisor, mobil 97155441 eller på epost: kristin.haugen@headvisor.no, eller stabssjef Frank Daniel Fredriksen, mobil 99209455 og evt. epost frank.daniel.fredriksen@hnikt.no.

LES MER OM OSS HER