Avdelingsdirektør - økonomisk tilsyn med private barnehager - Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirekoratet har fått i oppdrag å føre tilsyn med private barnehager. Dette er en stor og spennende oppgave vi gleder oss til å ta fatt i. Vi skal opprette en helt ny avdeling for oppgaven, og vi er nå på leting etter en ny avdelingsdirektør som vil stå i spissen for dette arbeidet. Som avdelingsdirektør hos oss vil du ha fag- og personalansvar for avdelingens medarbeidere, og en sentral rolle i å drive fram oppbygging av den nye avdelingen. Vi er på leting etter en avdelingsdirektør som kombinerer faglig styrke med sterkt utviklingsdriv og evne til å lede og gjennomføre prosesser.

Arbeidsoppgaver

 • Bygge opp og utvikle ny avdeling
 • Bygge opp og utvikle avdelingens fagområdet
 • Lede og videreutvikle avdelingens og divisjonens samlede fagområder.
 • Personalansvar for medarbeiderne i avdelingen.
 • Ansvar for avdelingens budsjett og tilhørende aktiviteter.
 • Delta i divisjonens og direktoratets ledergruppe.
 • Ansvar for å skape sammenheng og helhet i divisjonens og direktoratets portefølje gjennom utstrakt samarbeid med avdelinger i divisjonen og i direktoratet for øvrig

Kvalifikasjoner

 • Relevant juridisk eller økonomisk utdanning på mastergradsnivå. Andre relevante fagfelt vil bli vurdert.
 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning er ønskelig
 • Relevant ledererfaring med dokumenterte resultater er ønskelig
 • Meget god rolle- og systemforståelse
 • Erfaring med tilsynsarbeid er ønskelig.
 • Erfaring med prosjektledelse, eller tilsvarende oppbygging/utviklingsarbeid er ønskelig.
 • God digital kompetanse vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Analytisk med god strategisk forståelse
 • Motivator og relasjonsbygger
 • Utviklingsorientert med høy gjennomføringsevne
 • Meget god til å lede andre
 • God til å samarbeide
 • Personlig egnet

Vi tilbyr

 • Fast stilling som avdelingsdirektør (kode 1060) p.t. 813 400 - 906 000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • En lederstilling med innflytelse på et viktig samfunnsområde
 • En virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

SØK PÅ STILLINGEN