Miljø og dokumentasjonsansvarlig - Optimera AS

I tråd med utviklingen i bransjen ønsker Optimera å styrke intern kompetanse ved å ansette en Miljø og Dokumentasjonsansvarlig i en nyopprettet stilling. Vedkommende vil få en sentral rolle på tvers av alle kategorier i selskapet og vil jobbe med både strategiske og operative oppgaver.

Som Miljø og Dokumentasjonsansvarlig skal du sørge for at informasjon om ulike produkter og løsninger er oppdatert - og i tråd med interne og eksterne krav. I tillegg vil rollen være en kommersiell støtte til kategoridirektører, kategorisjefer og produktsjefer slik at Optimeras innsats kan omsettes i ytterligere kommersielle resultater. Sist, men ikke minst skal du som Miljø og Dokumentasjonsansvarlig bidra til å utvikle systemer og løsninger slik at Optimera fremstår som ledende i Miljø og Dokumentasjonsarbeidet i bransjen, både i digitale kanaler og internt.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Overordnet ansvar for Optimeras miljø- og produktdokumentasjon.
 • Ansvar for vedlikehold av virksomhetens PEFC/FSC system, herunder gjennomføring av internrevisjoner og sertifisering.
 • Utvikle fremtidige systemer og løsninger slik at Optimera blir mindre avhengig av eksterne aktører i miljø og dokumentasjonsarbeidet.
 • Sikre at ulike produktdatabaser og registre er oppdaterte, samt bidra til digitalisering av informasjon.
 • Holde seg oppdatert på endringer i eksisterende miljø og produktdokumentasjon ved endringer i f.eks. myndighetskrav og regelverk.
 • Utarbeide og kvalitetssikre sikkerhetsdatablad, ytelseserklæringer, EPD og annen relevant informasjon om produkter som vi leverer.
 • Samarbeid og kontakt med våre leverandører, påse at produktinformasjon er korrekt og oppdatert.
 • Ansvar for vedlikehold av dokumentasjon for egne merkevarer.
 • Ha tett kontakt med kategori og salgsleddet i Optimera slik at oppdatert informasjon om produkter kan omsettes i kommersielle resultater.

Kandidater til stillingen har trolig høyere utdannelse innen tekniske fag og gjerne erfaring fra tilsvarende type stilling, eller fra teknisk support hos en entreprenør, leverandør eller tilsvarende. Videre bør du ha kommersiell interesse og evne å se miljø og dokumentasjonsarbeid i sammenheng med dette.

Du mestrer å sette deg inn i problemstillinger knyttet til ulike produkter og finner løsninger som utvikler Optimera videre. Vi ser for oss at du er komfortabel med å skape struktur og kan formidle faktainformasjon internt og eksternt. Du må ha god fremstillingsevne på norsk og engelsk og ha generell god IT-kompetanse.

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPSER:

Personlige egenskaper er viktig for oss i Optimera. Våre ansatte skal være med å bidra til at selskapet utvikles og vokser. Du bør derfor kjenne deg igjen i følgende:

 • Initiativrik og handlingsorientert med evne til å håndtere høyt tempo
 • Strukturert, planmessig og nøyaktig
 • Klar og tydelig, god evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Teamorientert og omgjengelig, evne å skape gode mellommenneskelige relasjoner internt og eksternt
 • Kjenne deg igjen i våre verdier: Offensiv, Profesjonell og Personlig

VI TILBYR:

 • Jobbe med anerkjente produkter med sterke merkenavn
 • Bidra til oppbygging og utvikling av en ny funksjon i Optimera
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Åpent og inkluderende miljø og stor takhøyde
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshytte, bedriftsidrettslag m.m

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere i Headvisor Bjørn Waagø, tlf: 900 96 668 eller Andreas Aaberg, tlf: 957 52 815. Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV så snart som mulig.