Økonomisjef – KCA Deutag Drilling Norge AS

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for lønn, økonomi- og controllerfunksjonen i selskapet. Herunder regnskap, skatt, avgifter, likviditetsstyring og fakturering
 • Overordnet ansvar for månedsavslutning, kvartalsavslutning, årsavslutning og årsoppgjør
 • Rapportering og konsolidering av alle forretningsområdene til ledelsen og til konsernledelse
 • Sentral rolle i utarbeidelse av budsjetter, samt konsolidering av totalbudsjettet
 • Utvikling av økonomiske modeller, analyser, KPI-måling og prognoser
 • Forbedring og videreutvikling av økonomi- og adm. systemer og rutiner
 • Anbud/anbudsvurdering samt forretningsutviklingsprosjekter
 • Forberede dokumentasjon til styret og delta i styremøter
 • Kontakt mot selskapets revisor(er)
 • Inngå i selskapets ledergruppe og være en viktig bidragsyter her
 • Personalansvar for økonomiavdelingen og leder for lønns- og regnskapsseksjonen

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere økonomisk utdannelse, masternivå eller tilsvarende. Bachelornivå kan vurderes
 • Minimum 5 års erfaring fra tilsvarende økonomilederfunksjon
 • God forretningsforståelse. Det er ønskelig med kunnskap om bransjen
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi søker en dyktig økonomisjef som kan videreutvikle økonomifunksjonen i selskapet. Dette er en attraktiv stilling i et selskap som er en del av et internasjonalt konsern. Stillingen rapporterer til Administrerende direktør i KCA Deutag Drilling Norge AS.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø i et veldrevet selskap som verdsetter en aktiv forbedringskultur. Vi har konkurransedyktige betingelser.

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rekrutteringsrådgiver hos Headvisor AS; Asbjørn Grini på tlf. 917 94 825. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest innen 16. august 2020. Om ønskelig blir henvendelser behandlet fortrolig overfor oppdragsgiver inn til annet er avtalt.