Business Controller - Lingalaks AS

Ærleg, kvalitet og framtidsretta er våre viktigaste verdiar som skal leda oss mot vår visjon; å vera den føretrekte sjømatprodusenten.


Me er no på jakt etter ein Business Controller som skal støtta både leiinga og produksjonen med analyser, og bidra i ulike prosjekt innan både digitalisering, drift, innkjøp og logistikk. Du må evne å komme med forslag til forbetringstiltak og bidra til implementering av desse. Det vil vera fokus på digitalisering og effektivisering av prosesser. Rolla vil rapportere til Økonomi- og Administrasjonssjef i selskapet.

Sentrale arbeidsoppgåver:

 • Utarbeida økonomiske analyser
 • Oppfølgjing og rapportering av resultat, særleg mot produksjonen
 • Evaluering og benchmarking av drifta
 • Kvalitetssikre budsjett og budsjettprosess
 • Sentral i selskapets utvikling i digitalisering og rapportering
 • Etablering og utvikling KPI'er og måltall
 • Identifisera moglegheiter for forbetringar og foreslå praktiske tiltak

Ynskja kvalifikasjonar:

 • Høgare økonomisk utdanning
 • Det er ei fordel om du har nokre års arbeidserfaring, men nyutdanna er også velkomne til å søkje
 • Erfaring frå produksjonsrelatert miljø vil vera ein fordel
 • Erfaren brukar av BI-verktøy og god Excel kunnskap

Me ser etter deg som:

 • Er analytisk, kommersiell, produksjonsretta og forretningsorientert
 • Har god økonomisk og strategisk forståelse
 • Er sjølvstendig og tek initiativ
 • Har høg arbeidskapasitet og energinivå
 • Er fleksibel og evnar å handtera mange «jern i elden»

Me kan mellom anna tilby:

 • Spanande og varierte arbeidsoppgåver i ei framtidsretta bedrift i rask utvikling
 • Kultur med fokus på berekraft, miljø og fiskevelferd
 • Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling – store moglegeheiter til å påverke
 • Stor organisasjon, med mange eigarskap. Følgjer fisken i store delar av «verdikjeda»
 • Lokalt forankra selskap som forsyner verdsmarknaden med kvalitetsfisk
 • Konkurransedyktige vilkår

Ved spørsmål, kontakt ein av våre rekrutteringsrådgjevarar i Headvisor; Janne Siri Horne tlf. 907 21 164 eller Bjørn Horne tlf. 911 61 390.. Kortfatta søknad med CV sendes snarast og innan 23. august.