Adm. direktør/Nettsjef – Tensio TN AS

Tensio TN AS (tidligere NTE Nett AS) ivaretar ansvaret for en trygg og stabil strømforsyning i tidligere Nord-Trøndelag. Selskapet har hovedkontor og administrasjonssenter i Steinkjer og har driftsenheter fordelt ut over i hele Nord-Trøndelag. Tensio TN AS er, i likhet med søsterselskapet Tensio TS AS, en selvstendig resultatenhet. Tensio TN AS omsetter årlig for ca. 900 mill. kroner og har ca. 230 ansatte. Det er et daglig og tett samarbeid mellom selskapene i Tensio-konsernet.

Som nettsjef er du øverste leder for selskapet Tensio TN AS og rapporterer direkte til selskapets styre. I tillegg inngår du som et sentralt medlem av konsernledelsen i Tensio AS. Du er ansvarlig for den daglige driften av Tensio TN AS, og i Tensio AS er du videre ansvarlig for å initiere, støtte og effektuere synergigevinster og forbedringsaktiviteter på tvers i konsernet. Nettsjefen er ansvarlig for at strømnettet i Nord-Trøndelag til enhver tid bygges, forvaltes og driftes innenfor de rammer og regler som er satt av myndighetene. Dette omfatter ansvaret for selskapets resultat-, HMS-, personal-, beredskaps- og nettutvikling i konsesjonsområdet Nord-Trøndelag. Du har relevant utdanning på masternivå, ledererfaring og god forståelse av forretnings- og utviklingsdriverne i nettbransjen. Dette vil sammen med personlige egenskaper bli vektlagt i utvelgelsen.

Hovedansvarsområder:

 • Daglig ledelse av selskapet
 • Utforming og formidling av selskapets mål og strategier
 • Videreutvikle et sterk kundefokus i dagens ledergrupper og organisasjon
 • Sikre løpende resultatutvikling i samsvar med styrets vedtatte ambisjoner
 • Sikre en god forsyningsberedskap og HMS-kultur i selskapet
 • Sikre en god samordnet utvikling i Tensio-konsernet som helhet

Du vil utøve funksjonene i nært samarbeid med dyktige fagmiljøer i selskapet, samt i tett samarbeid med ressurspersoner i søsterselskapet Tensio TS AS og morselskapet Tensio AS.

Utdanning/kompetanse:

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Relevant ledererfaring for denne typen stilling
 • God forståelse av forretnings- og utviklingsdriverne i nettbransjen

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert innenfor et helhetsperspektiv
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsegenskaper
 • Motiverende og engasjerende
 • Strukturert, analytisk og forretningsorientert
 • Positiv grunnholdning, kunne lytte og være samarbeidsorientert

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et ambisiøst og løsningsorientert arbeidsmiljø med mange dyktige kolleger, samt trivsel og humør i hverdagen.

Stillingen er lokalisert ved selskapets hovedkontor, samlokalisert med NTE i Steinkjer.

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Tensio TN AS ved styreleder Trygve Kvernland tlf. 913 11 357. Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.
Søknadsfrist: 30.09.2020