Financial Controller (FC) - Nordr Eiendom

Helt sentralt i selskapet er vår økonomifunksjon. Vi har nå en nyopprettet stilling ved vårt kontor i Oslo som Financial Controller.

Du vil ha en spesialistrolle innenfor regnskap, skatt og avgift, og sammen med Group Financial Controller ha ansvar for konsernrapportering og utarbeidelse / innarbeidelse av felles regnskapsprinsipper og rutiner. FC skal arbeide tett på alle deler av organisasjonen og bidra til å løse aktuelle problemstillinger og sikre god flyt i våre prosesser.

Du vil rapportere til økonomidirektør, og med høy grad av tydelighet og integritet, kommuniserer du godt på alle nivåer.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

 • Utarbeide måneds-, kvartals- og årsrapporter for Nordr Eiendom konsern etter både NGAAP og IFRS
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av konsolideringssystemet, Cognos Controller
 • Håndtere skatte- og avgiftsmessige problemstillinger for konsernet, innenfor eiendomsvirksomheten
 • Følge opp selskapsstruktur og jobbe mot optimalisering av disse (fusjoner, SPV mm)
 • Ad hoc problemstillinger innenfor konsernøkonomi
 • Back-up for Group Financial Controller

Av personlige egenskaper vil vi trekke frem:

 • Analytisk, systematisk og strukturert
 • Trives som faglig spydspiss og er opptatt av å holde deg faglig oppdatert
 • Endringsvillig og tilpasningsdyktig
 • Høy arbeidskapasitet, du trives også i hektiske perioder
 • Samarbeidsorientert i alle retninger i organisasjonen
 • Teamorientert
 • Gode kommunikasjonsegenskaper

Av formell kompetanse og erfaring ønsker vi oss at du har:

 • høyere utdannelse, gjerne Mastergrad i regnskap og revisjon (MRR)
 • minimum 3 års erfaring fra eiendomsbransjen
 • god regnskapsforståelse både til NGAAP og IFRS
 • sterk kompetanse innenfor skatt- og avgiftsregler

Hos oss vil du:

 • få ansvar som spydspiss spesielt innenfor skatt og avgift
 • få mulighet til å bidra og påvirke videre utvikling og en ytterligere oppbygging av en allerede eksisterende solid eiendomsutvikler
 • ta del i spennende bydels- og samfunnsutvikling
 • bli en del av et nyskapende selskap med solide verdier
 • konkurransedyktige betingelser

MER OM OSS

Ønsker du deg en fremtid i en kompetent, solid og fremoverlent organisasjon med sterke vekstambisjoner og solide eiere, hører vi gjerne i fra deg!

For ytterligere informasjon ta kontakt med vår rådgiver i Headvisor, Kristin Haugen, tlf. 971 55 441, alternativt økonomidirektør i Nordr Eiendom, Roar Nåvik, tlf. 971 74 595, Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet. Søknad sendes innen 28.09.20.