Økonomisjef - Enova

Vi søker en fremtidsrettet leder for økonomiområdet i Enova. Du lar deg inspirere av vår visjon om livskraftig forandring, og kan identifisere deg med våre verdier markedsnær, modig, grundig og lærende.

Enova har et bredt mandat som dekker alle sektorer, og skal ha effektive og fleksible virkemidler for å utløse flere energi- og klimaprosjekter. Enova forvalter betydelige ressurser på vegne av samfunnet, og skal ha målrettet forvaltning av midlene som gir størst mulig effekt i markedet.

Vi gjennomfører de nærmeste årene et ambisiøst program for helhetlig virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling, hvor digitalisering og forenkling står sentralt. Som økonomisjef vil du få ansvaret for å videreutvikle prosesser og systemer for styring av virksomheten og sørge for innsikt og beslutningsstøtte for alle deler av forretningen. Du vil bidra til god økonomiforvaltning av våre virkemidler. Du vil jobbe for et høyt faglig service- og leveransenivå overfor organisasjonen og i samspillet med eksterne samarbeidspartnere.

Enova er en verdibasert organisasjon. Det betyr at vi søker å integrere vår visjon og våre verdier i alle deler av arbeidshverdagen. Som leder i Enova stiller du tydelige krav og forventninger til den enkelte, og legger til rette for læring og samspill.

Ansvarsområdet innebærer ledelse av 5 medarbeidere, samt oppfølging og utvikling av leverandører innenfor lønns- og regnskapstjenester, bank, revisjon og ulike systemer. Ansvarsområdet dekker fagområdene økonomi, innkjøp og risiko og internkontroll.

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet fylt med stort engasjement og utviklingsvilje. Miljøet i Enova er preget av høye krav og dyktige medarbeidere. Stillingen rapporterer til direktør for virksomhetsstyring.

Rolle og oppgaver:

Som økonomisjef skal du blant annet:

 • ha det overordnede ansvaret for all økonomistyring i virksomheten, samt innkjøp og risiko og internkontroll
 • sørge for god beslutningsstøtte og effektiv rapportering
 • inspirere til endring, forenkle arbeidsprosesser og sørge for god systemstøtte
 • bidra til hensiktsmessig og risikobasert internkontroll
 • være prosjektleder og -deltaker i utviklingsprosjekter
 • ha personal-, budsjett- og resultatansvar

Hvem er du?

Du har:

 • høyere økonomisk utdanning (Siviløkonom/MSc/Ind.øk /MBA eller tilsvarende)
 • relevant ledererfaring og ønske om å lede
 • forretningsforståelse
 • god forståelse for regnskap, investerings- og finansieringsanalyse
 • god kjennskap til styringssystemer og verktøystøtte knyttet til planlegging og styring
 • erfaring fra anvendelse av BI/analyseverktøy
 • erfaring med prosjektledelse og endringsarbeid

Personlige egenskaper:

 • gode strategiske og analytiske evner
 • lagspiller som når ambisiøse mål i felleskap med andre
 • tillitsskapende og løsningsorientert
 • god helhetsforståelse og gjennomføringsevne
 • planmessig og strukturert

Videre prosess:
Søknadsfrist: 27.09.2020.
Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Enova ved direktør for virksomhetsstyring Astrid Lilliestråle, tlf. 918 97 670, eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.