Økonomidirektør - Vegfinans AS

Økonomidirektør vil ha ansvar for økonomiavdelingen med personal-, budsjett og resultatansvar. I tillegg er Vegfinans i prosess for å gå live med et nytt fakturerings- og innkrevingssystem. For selskapet er det svært viktig at prosjektet lykkes, og at man får på plass god kompetanse i organisasjonen. Det er avgjørende at Økonomidirektøren tar overordnet ansvar for dette prosjektet.

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER FOR ØKONOMIDIREKTØR:

 • Overordnet ansvar for selskapets økonomiforvaltning og -styring.
 • Ledelse av dyktige medarbeidere innen områdene regnskap, lønn, controlling og fakturering.
 • Ansvar for rapportering på den økonomiske utviklingen og for at økonomiske resultatmål oppnås.
 • Kontinuerlig arbeid med effektivisering og digitalisering av økonomiavdelingen
 • Gjennom god ledelse påse at forsvarlig bruk av ressurser og vesentlig bidra til at selskapet har en kostnadseffektiv og lønnsom drift.
 • Delta i ledergruppens arbeid med særlig ansvar for å støtte og fremme den økonomiske bevisstheten i hele organisasjonen.
 • Bistå med analyser og å utvikle verktøy og nøkkeltall som sørger for at helheten i virksomheten blir ivaretatt.
 • Påse at avdelingen overholder eksterne og interne retningslinjer, lover og regler, samt interne og eksterne rapporteringsfrister.
 • Ansvarlig for ekstern dialog med revisor, samt ekstern dialog med rådgivere for at konsernet til enhver tid følger korrekte retningslinjer for avgifts håndtering.

ØNSKET FAGLIG BAKGRUNN OG ERFARING:
Kandidater til stillingen har høyere utdannelse, primært innen økonomi og/eller ledelse. I tillegg forventes det at du har solid ledererfaring, gjerne fra større virksomhet og/ eller konsern i offentlig eller privat sektor. Det er en stor fordel med erfaring fra leder- og styringsprosesser, samt myndighetskontakt med bred og dokumentert erfaring fra omstillingsprosesser. Vår nye Økonomidirektør bør ha interesse og kjennskap til IT verktøy for analyse og digitalisering av arbeidsprosesser. Kandidater til stillingen må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig.

PERSONLIGE EGENSKAPER:
Personlige egenskaper er viktig for Vegfinans. Vi ønsker kandidater som identifiserer seg med våre verdier: Åpenhet, Service og Kvalitet. I tillegg bør du kjenne deg igjen i følgende egenskaper:

 • Stabil og robust, med evne til å fatte beslutninger
 • Fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert
 • Omgjengelig, inkluderende og teamorientert
 • Sosial med gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert, analytisk og nøyaktig
 • Ambisiøs med høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr en spennende rolle i et solid selskap. Du vil få store muligheter til å påvirke og jobbe med varierte og krevende oppgaver sammen med dedikerte ansatte og øvrig ledelse.

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere i Headvisor Andreas Aaberg, tlf: 957 52 815 eller Bjørn Waagø, tlf: 900 96 668. Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV så snart som mulig og innen 27. oktober.