Produksjonssjef - Slakteriet Holding AS

Vi skal bli verdens mest effektive, miljøvennlige og moderne lakseslakteri. Vil du bli med?

I forbindelse med vår videre satsing er vi nå på jakt etter en Produksjonssjef. Dette er en nyopprettet stilling som vil få en sentral rolle i vår ledergruppe. Ditt hovedansvar vil ligge i å utvikle virksomheten i henhold til selskapets strategi, med spesielt fokus på effektiv og lønnsom drift. Du må dermed jobbe strategisk og fremtidsrettet for å sikre at vi tar de rette grepene som bidrar til å sikre at Slakteriet har en sterk markedsposisjon i fremtiden. Du vil også ha et operasjonelt ansvar for våre slakterier i Florø og Brekke.

Som Produksjonssjef har du overordnet ansvar for bemannings- og produksjonsplan i samarbeid med produksjonsledere, og sikre at dette fungerer optimalt. Du får en sentral rolle i det å videreutvikle virksomheten gjennom gode løsninger som er tilpasset dagens og fremtidens behov, og som sikrer effektiv og lønnsom drift. For å oppnå dette må det sikres en god struktur med fokus på måloppnåelse i forbindelse med relevante prosjekter. Samhandling mellom våre slakterier, og god informasjonsflyt er sentralt for å lykkes. Høyt fokus på HMS, samt sikre at kvalitet og fiskevelferd er ivaretatt i produksjonen er en selvfølge. Du skal være en rollemodell og bidragsyter i vårt fokus på nullutslipp og bærekraftig drift. Du vil få overordnet personalansvar for produksjonen. Stillingen rapporterer til Adm Dir i Slakteriet Holding.

Vi ønsker at du har ledererfaring fra tilsvarende type stilling, og at du med dette har en god forståelse for produksjon, prosess/industri og prosjekter. Det er en fordel om du har arbeidet med næringsmiddelproduksjon, men det er ikke et krav. Du må ha teknisk og digital forståelse, og ha erfaring med hvordan den kan anvendes for å optimalisere produksjonen. Du har også relevant utdanning på høyere nivå, fortrinnsvis mastergrad.

Vi ser etter deg som evner å jobbe selvstendig, setter i gang hensiktsmessige tiltak som utgjør en forskjell og som gir gevinst på både kort og lang sikt. Du har handle- og gjennomføringskraft, men enda viktigere er at du får med deg andre og sikrer god samhandling i alle produksjonsledd både i Brekke og Florø. For å oppnå dette må du evne å skape relasjoner til dine medarbeidere gjennom å være ydmyk. Mange av våre medarbeidere og ledere har jobbet hos oss over lang tid, og vi tror at fremtiden blir best om vi kombinerer nytenkning og de erfaringene vi har gjort oss frem til i dag.

Vi kan tilby en utfordrende stilling i et veldrevet selskap med stort potensiale. Vi leverer gode resultater og er dermed svært godt rustet for å møte fremtiden. Du blir del av et meget kompetent kollegium, som genuint bryr seg om arbeidsplassen sin.

Er du nysgjerrig og vil vite mer?
Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Janne Siri Horne (90721164) eller Erlend Låstad (41444344). Kortfattet søknad med CV sendes snarest. Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.

NB; vi er også på jakt etter HR-sjef – se annonsen her