HR-sjef - Slakteriet Holding AS

Vi skal bli verdens mest effektive, miljøvennlige og moderne lakseslakteri. Vil du bli med?

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Vi er nå på jakt etter en HR-sjef i nyopprettet stilling, som vil være en synlig og operativ leder som er tilgjengelig for hele virksomheten innen fagområdet HR og HMS. Du vil ha ansvar for å utvikle virksomheten i henhold til selskapets strategi. Du må dermed jobbe strategisk og fremtidsrettet for å sikre at vi tar de rette grepene som bidrar til å sikre at Slakteriet i større grad utvikler seg innen dette området.

Som HR-sjef er din viktigste oppgave å utvikle organisasjonen og sørge for god informasjonsflyt. Du skal ivareta og utvikle HR-/HMS-rutiner, herunder opplæring, industrivern og AKAN. Du får ansvar for virksomhetens internkontrollsystem og personaloppfølging. Rekruttering, mottagelse av nyansatte og tilrettelegging av arbeidsplassen blir viktige arbeidsoppgaver. I tillegg skal du sørge for at regulatoriske krav og lovverk blir etterfulgt. Det er viktig å ha et godt samspill med tillitsvalgt og verneombud. Du skal være en rollemodell og bidragsyter i vårt fokus på nullutslipp og bærekraftig drift. Du vil få en sentral nøkkelrolle i vår ledergruppe, og rapporterer til Adm.dir. i Slakteriet Holding.

Vi ønsker at du har erfaring med operativt HR-arbeid, gjerne fra en større virksomhet, og der ulike kulturer og språk er representert. Det er viktig at du har solid teoretisk kompetanse innen HR-faget, samt har erfaring med HMS-arbeid. Det er en fordel om du har arbeidet innen produksjon eller prosessindustrien. Du har relevant utdanning på høyere nivå, min. bachelorgrad.

Vi ser etter deg som innehar en høy grad av selvstendighet og driver frem prosesser på egenhånd. Du må derfor være initiativrik og søkende ut i organisasjonen. Det er viktig for oss at du trives med og ønsker å jobbe operativt med fagfeltet. Du er faglig sterk og bidrar til å utvikle våre ansatte med dine pedagogiske evner og relasjonsbygging. Du arbeider med et helhetlig blikk på virksomhetens mål.

Vi kan tilby en utfordrende stilling i et veldrevet selskap med stort potensiale. Vi leverer gode resultater og er dermed svært godt rustet for å møte fremtiden. Du blir del av et meget kompetent kollegium, som genuint bryr seg om arbeidsplassen sin.

Er du nysgjerrig og vil vite mer?
Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Janne Siri Horne (90721164) eller Erlend Låstad (41444344). Kortfattet søknad med CV sendes snarest. Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.

NB; vi er også på jakt etter Produksjonssjef – se annonsen her