Etatssjef for Etat aktive liv - Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune har opprettet Etat aktive liv fra 1. juli. Vi søker deg som ønsker å lede og videreutvikle etaten. Etat aktive liv er sammen med Miljø- og byutviklingsetaten og Kulturetaten organisert under Seksjon for kultur, miljø og byutvikling i Fredrikstad kommune. Etaten består av ca. 40 ansatte fordelt på stab og Avdeling offentlige bad. Seksjonen ledes av direktør for kultur, miljø og utvikling, og du vil inngå i direktørens strategiske ledergruppe.

Hovedansvarsområder

Vi søker deg som ønsker å delta i et spennende arbeid med å lede viktige samfunnsoppdrag og videreutvikle etaten. Vi er stolte av kommunens visjon "Den lille verdensbyen", og alt arbeidet vi gjør baserer vi på samfunnsplanens tre innsatsområder: sosial bærekraft (å leve i Fredrikstad), økonomisk bærekraft (å skape i Fredrikstad) og miljømessig bærekraft (å møte framtiden i Fredrikstad). Kommunen står overfor et omfattende effektiviserings-, utviklings- og omstillingsarbeid. Vi må skape mer for mindre, gjennom å gå fra tradisjon til innovasjon. Fellesnevneren og nøkkelen til at vi lykkes med utvikling og omstilling er menneskene i organisasjonen.

Du er strategisk, resultatorientert og nytenkende, og har interesse for samspillet mellom politikk, administrasjon og innbyggere. Du er en tydelig og synlig leder for dine ansatte, og sørger for at politiske oppdrag blir gjennomført. Du har faglig tyngde, bygger en endringsdyktig organisasjon og tar ansvar for å utvikle og motivere våre dyktige ledere og medarbeidere.

Etaten har ansvar for å implementere og effektuere mål og strategier i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (Aktive liv i Fredrikstad). De siste årene er det iverksatt en rekke prosjekter for å følge opp Verdens helseorganisasjon sine innsatsområder innenfor fysisk aktivitet. Et av tiltakene er å delta i nettverket "Global Active City" (GAC), som tar sikte på å gjøre befolkningen mer aktiv gjennom en etablert ISO-standard for byplanlegging, med aktivisering av befolkningen i fokus. Etatssjefen har ansvar for at hele kommuneorganisasjonen legger til rette for forebyggende folkehelsearbeid som bidrar til mer hverdagsaktivitet i befolkningen og følger opp kommunedelplanens visjon: flere mennesker, mer aktive, enda oftere.

Fredrikstad kommune skal være en spennende arbeidsplass, der ledere og medarbeidere opplever seg ivaretatt og har utfordrende oppgaver. Vi tilstreber en kultur preget av tillit, medvirkning, profesjonalitet, kvalitet, fleksibilitet og læring.

Kvalifikasjonskrav

 • høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå innen fag som fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv, folkehelse, psykologi, pedagogikk og lignende
 • gode kommunikasjonsevner både faglig og relasjonelt
 • god språkforståelse og formidlingsevne både muntlig og skriftlig
 • ledererfaring, fortrinnsvis innen offentlig forvaltning og/eller innen relevante fagområder

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker deg som:

 • har interesse og engasjement for etatens fagområder og seksjonens samfunnsoppdrag
 • har erfaring fra planprosesser som krever tverrfaglig og tverrsektoriell samordning
 • har interesse og engasjement for etatens fagområder og seksjonens samfunnsoppdrag
 • har formell lederkompetanse og kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • har erfaring fra og god forståelse for samhandling og samspill mellom det politiske og administrative nivået i kommunen

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som:

 • inspirerer og er genuint opptatt av menneskers evne til å motivere og engasjere, samtidig som du er målbevisst og tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger
 • har god rolleforståelse, respekt for formelle beslutningsprosesser og står trygt i spørsmål som vekker offentlig og faglig debatt
 • står trygt i spørsmål som vekker offentlig og faglig debatt
 • er strategisk sterk, ser muligheter og er god til å balansere endring og kontinuitet
 • er analytisk og systematisk, med evne til strategisk tenkning, helhetlige vurderinger og god kvalitetssikring
 • har god gjennomføringsevne, og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar
 • liker å dele kunnskap, inkludere og bidra til gode prosesser

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ønsker at du i søknaden gir uttrykk for egne tanker om lederrollen. Beskriv gjerne også hvorfor din erfaringsbase/lederkarriere gjør deg kvalifisert til denne stillingen.

Vi kan tilby

 • en utfordrende og spennende lederstilling som kan bidra til å sette Fredrikstad på kartet
 • arbeid innenfor et utviklingsrettet og verdibasert fagområde
 • et godt arbeidsmiljø, med dyktige, engasjerte kollegaer som utvikler og bygger hverandre opp
 • gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • deltagelse i kommunens lederutvikling
 • arbeidsplass sentralt i Fredrikstad, en hyggelig kystby med et rikt kulturliv
 • stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette

Lønnsopplysninger

Lønn etter avtale. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler,

herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

SØK PÅ STILLINGEN

Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger. Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til ev. intervju.Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789. Spørsmål om stillingen rettes til direktør Bente Meinert, tlf. 91145282.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentligheten, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Kontaktperson
Bente Meinert, direktør kultur, miljø og byutvikling, mobil: 91145282, benmei@fredrikstad.kommune.no