Etatssjef for miljø- og byutvikling - Fredrikstad kommune

Ønsker du en sentral rolle i utviklingen av Fredrikstad kommune?

Spennende og utfordrende etatssjefstilling ledig. Fredrikstad er landets åttende største bykommune. Kommunen har cirka 6600 medarbeidere, over 300 ledere på ulike nivåer og et årlig budsjett på om lag 6,5 milliarder kroner.

Miljø- og byutviklingsetaten er, sammen med Etat aktive liv og Kulturetaten, organisert under Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. Etaten består av nærmere 100 ansatte, fordelt på stab og fem virksomheter: bærekraftig samfunnsutvikling, regulering og byggesak, næringsutvikling, miljø og landbruk og geomatikk. Seksjonen ledes av direktør for kultur, miljø og byutvikling, og etatssjefen inngår i direktørens strategiske ledergruppe.

Hovedansvarsområder

Vi søker deg som ønsker å delta i et spennende arbeid med å lede viktige samfunnsoppdrag og videreutvikle etaten. Vi er stolte av kommunens visjon "Den lille verdensbyen", og alt arbeidet vi gjør baserer vi på samfunnsplanens tre innsatsområder: sosial bærekraft (å leve i Fredrikstad), økonomisk bærekraft (å skape i Fredrikstad) og miljømessig bærekraft (å møte framtiden i Fredrikstad). Kommunen står overfor et omfattende effektiviserings-, utviklings- og omstillingsarbeid. Vi må skape mer for mindre, gjennom å gå fra tradisjon til innovasjon. Fellesnevneren og nøkkelen til at vi lykkes med utvikling og omstilling er menneskene i organisasjonen.

Du er strategisk, resultatorientert og nytenkende, og har interesse for samspillet mellom politikk, administrasjon og innbyggere. Du er en tydelig og synlig leder for dine ansatte, og sørger for at politiske oppdrag blir gjennomført. Du har faglig tyngde, bygger en endringsdyktig organisasjon og tar ansvar for å utvikle og motivere våre dyktige ledere og medarbeidere. Som etatssjef vil du ha det overordnede ansvaret for etaten, herunder fagutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning, myndighetsutøvelse, økonomi og medarbeidere, innen blant annet:

 • by- og samfunnsplanlegging, arealplanlegging og lokalsamfunnsutvikling
 • klima, miljø, levekår og folkehelse
 • næringsutvikling
 • regulering og byggesak
 • geografiske informasjonssystemer, kartproduksjon og oppmåling
 • areal-, natur- og landbruksforvaltning

Fredrikstad kommune skal være en spennende arbeidsplass, der ledere og medarbeidere opplever seg ivaretatt og har utfordrende oppgaver. Vi tilstreber en kultur preget av tillit, medvirkning, profesjonalitet, kvalitet, fleksibilitet og læring.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå
 • gode kommunikasjonsevner, både faglig og relasjonelt
 • god språkforståelse og formidlingsevne både muntlig og skriftlig
 • ledererfaring med gode resultater, fortrinnsvis fra offentlig forvaltning og/eller relevante fagområder

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker deg som:

 • har interesse og engasjement for etatens fagområder og seksjonens samfunnsoppdrag
 • har erfaring fra planprosesser som krever tverrfaglig og tverrsektoriell samordning
 • har formell lederkompetanse og kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • har erfaring fra, og god forståelse for, samhandling og samspill mellom politikk og administrasjon

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som:

 • inspirerer og er genuint opptatt av menneskers evne til å motivere og engasjere, samtidig som du er målbevisst og tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger
 • har god rolleforståelse, respekt for formelle beslutningsprosesser og står trygt i spørsmål som vekker offentlig og faglig debatt
 • er strategisk sterk, ser muligheter og er god til å balansere endring og kontinuitet
 • er analytisk og systematisk, med evne til strategisk tenkning, helhetlige vurderinger og god kvalitetssikring
 • har god gjennomføringsevne, og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar
 • liker å dele kunnskap, inkludere og bidra til gode prosesser

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ønsker at du i søknaden gir uttrykk for egne tanker om lederrollen. Beskriv gjerne også hvorfor din erfaringsbase/lederkarriere gjør deg kvalifisert til stillingen.

Vi kan tilby

 • en utfordrende og spennende lederstilling i byen som står foran noen av de største endrings- og byutviklingsprosjektene i landet
 • et godt arbeidsmiljø, med dyktige, engasjerte kollegaer som utvikler og bygger hverandre opp
 • gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • deltagelse i kommunens lederutvikling
 • arbeidsplass sentralt i Fredrikstad, en hyggelig kystby med et rikt kulturliv
 • stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette

Lønnsopplysninger

Avlønning i stillingskode 9451, internkode 6210. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder.

SØK PÅ STILLINGEN

Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.

Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til ev. intervju. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789. Spørsmål om stillingen rettes til direktør Bente Meinert, tlf. 91145282.

Fredrikstad kommune vil la seg bistå av rekrutteringsfirmaet Headvisor i prosessen. Ta gjerne kontakt med Per Inge Hjertaker tlf. 917 29 682, eller Kristin Haugen tlf. 971 55 441, for en prat om stillingen.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentligheten, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Kontaktperson

Bente Meinert, direktør kultur, miljø og byutvikling, mobil: 91145282, benmei@fredrikstad.kommune.no