Administrerende direktør - Pasientreiser HF

Vi søker en drivende, erfaren og brukerorientert toppleder til et viktig leveranseområde for spesialisthelsetjenesten. Foretaket har sterke utviklings- og kompetansemiljøer, og det forventes at foretaket opprettholder den digitale transformasjonen som grunnlag for gevinstrealisering og gode tjenester til brukerne innen pasientreiseområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig leder og ansvarlig for den overordne ledelsen av foretaket.
 • Videreutvikle foretakets oppgaver innen pasientreiseområdet i nært samarbeid med brukerne, helseforetakene og de regionale helseforetakene.
 • Fremme digitalisering og innføring av nye teknologiske løsninger som understøtter hensiktsmessige arbeidsprosesser innenfor pasientreiseområdet.
 • Motivere for kontinuerlig forbedring
 • Sørge for at virksomheten holdes innenfor økonomisk rammer og med rett prioritering av ressursinnsats.
 • Ivareta samfunnsoppdraget til beste for brukerne, helsetjenesten og eierne.
 • Fremme intern kultur og involvere ledere, tillitsvalgte og medarbeidere gjennom gode prosesser.

Kvalifikasjoner

 • Solid ledererfaring på nivå én eller to fra større komplekse virksomheter med dokumenterbare gode resultater.
 • Erfaring fra helsesektoren og god forståelse for spesialisthelsetjenestens oppgaver og rolle i samfunnet samt utfordringer sektoren står overfor, vil være en fordel men ikke en forutsetning.
 • Kunne balansere mellom ulike hensyn i forhold til de fire regionale helseforetakene, og forstå handlingsrommet mellom politikk-fag-økonomi.
 • Ha erfaring fra, eller raskt kunne sette seg inn i overordnede politiske føringer og prosesser, og dermed ha god kompetanse innenfor politiske beslutningsprosesser i offentlig sektor, og erfaring fra å ha jobbet i grensesnittet mellom politiske og administrative prosesser.
 • God digital kompetanse.
 • God erfaring fra ledelse av utviklings- og endringsprosesser.
 • Erfaring i å ha arbeidet i/overfor et styre samt overfor tillitsvalgte og deres organisasjoner.
 • Erfaring i å håndtere det offentlige rom, mediehåndtering etc
 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, eller tilsvarende formalkompetanse.
 • Det vil være en fordel om aktuelle kandidater kan bo i eller flytte til regionen Telemark/Vestfold.

Personlige egenskaper

 • Har sterk motivasjon for samfunnsoppdraget.
 • Er åpen, ærlig, synlig, samlende, resultatorientert og gjennomføringssterk.
 • Har stor evne til strategisk helhetstenkning, og kan balansere fagkunnskap med organisatorisk og økonomisk forståelse i kombinasjon med god politisk forståelse og klokskap.
 • Evne å balansere flere ulike hensyn samtidig.
 • Har stor arbeidskapasitet og evner å motivere og lede krevende prosesser.
 • Trygg og ansvarlig, med en kommunikasjonsform som gir tillit, gode relasjoner, dialog og godt samarbeid.

For nærmere dialog rundt stillingen kontakt gjerne våre rådgivere Per Inge Hjertaker eller Alexander Wold Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682/97528649. Styreleder Line Alfarrustad kan også kontaktes på telf. 95981380. Søknad sendes innen 18 okt.