AkzoNobel Adhesives søker Teknisk selger - lim

Hvilke oppgaver og ansvar vil du få?

Som Teknisk selger – lim vil du arbeide selvstendig for å betjene våre industrikunder. Våre kunder er over hele landet, men med hovedvekt på østlandet.

Dine hovedansvarsområder vil være:

  • Utarbeide og gjennomføre konto/kundeplan i henhold til Regional / Global Segment & Markedsplan, hvor aktuelt.
  • Utarbeide relevant salgs- og markedsplan for de respektive kunder.
  • Resultatoppnåelse ihht økonomiske og ikke-økonomiske budsjetterte mål.
  • Sørge for høyt nivå på kundeservice ved å bygge opp- og vedlikeholde kunderelasjoner både internt og eksternt, på alle nivå og på tvers av funksjonene.
  • Drive frem innovasjon sammen med kundene.
  • Bidra aktivt til kontinuerlig forbedring, dvs. implementere og/eller optimalisere arbeidsprosesser, teknikker samt dele kunnskap og beste praksis på tvers i organisasjonen. Derigjennom å øke merverdi for kundene ift forbedret prognostisering, service, prestasjonsevne, effektivitet og produktivitet.
  • Organisere og tilrettelegge for nye forretningsutviklings-prosjekter ift kundekrav og kundeforventninger.
  • Samarbeide med tverrfunksjonelle team, inkludert relevante teams hos kunden for å prioritere nyutvikling, plan for prøveprosjekt/test, etc.
  • Tilby brukerstøtte, salgsledelse, kundeservice og tekniske team ved å være fremsynt og en aktiv bidragsyter for å sikre en høy grad av servicenivå og operasjonell effektivitet.

Hvem ser vi etter?

Du har erfaring med salgsprosesser og trives med å være en god problemløser for kundene. Du har forretningsteft, kommersiell forståelse og er resultatorientert. Du forstår viktigheten av å presentere gode verdiforslag for kunden.

Vi ser etter deg som trives med å jobbe selvstendig og har evne til å lede- og gjennomføre egne prosjekter. Du er god på å kommunisere med kundene. Du har grunnleggende forståelse for tverrfunksjonelle prosesser, økonomi, samt inntekts- og kostnadsmodeller. Det er sterkt ønskelig at du har interesse og kunnskap om tre- og trematerialer. Interesse for automasjon og software vil også være en fordel.

5-8 års arbeidserfaring i kommersielle roller, salgs og salgsansvarlig, inkl. salg til strategiske kunder er ønskelig. Kunnskap og arbeidserfaring innen maling/belegg/overflate og fra B2B industri miljø er også ønskelig.
Hva kan AkzoNobel tilby deg?

Hvis du deler våre verdier og ambisjoner, kan vi gi tilby deg en karriere hvor dine kunnskaper og ambisjoner vil bli anerkjent og belønnet. Du vil jobbe i et internasjonalt miljø med mange muligheter for utvikling, både personlig og profesjonelt. Vi kan tilby deg interessante og utfordrende prosjekter som kan åpne nye muligheter for deg og utfordre ditt entreprenørskap. Du vil komme til å jobbe med ‘likesinnede’ kolleger som deler dine holdninger og entusiasme. Du får anledning til å bidra til at AkzoNobel når våre ambisjoner – å være våre kunders førstevalg, aksjonærer og ansatte, over hele verden.

Du vil rapportere til Sales Manager EMEA North i Akzo Nobel Adhesives AB. Du vil ha utgangspunkt i hjemmekontor. AkzoNobel i Norge er lokalisert på Kolbotn i Oslo. Betydelig reisevirksomhet må påregnes.

Video om oss

Ved spørsmål kontakt en av våre rekrutterings-rådgivere hos Headvisor AS; Asbjørn Grini på tlf. 917 94 825, eller Trond Henanger på tlf. 473 02 061.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest, og senest innen 1. november 2020. Om ønskelig blir henvendelser behandlet fortrolig overfor oppdragsgiver inntil annet er avtalt.