Fagdirektør- jurist, Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv

Ønsker du å bidra til utviklingen av et ansvarlig næringsliv?


Vi søker deg med bred erfaring innen områder som har relevans for stillingens arbeids- og ansvarsområder samt med erfaring fra å skrive juridiske utredninger og/ eller fact-finding og anvendelse av regelverk i praksis. Erfaring fra kontaktarbeid, relasjonsbygging og internasjonal virksomhet vil også bli tillagt vekt. Kontaktpunktets sekretariat er administrativt en del av Avdeling for bærekraftig utvikling i Utenriksdepartementet.

Ansvars- og arbeidsområder

 • Lede og koordinere arbeid med håndtering av enkeltsaker angående norske selskapers etterlevelse av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap
 • Bidra til økt gjennomslag for og etterlevelse av internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv
 • Delta i relevante nasjonale og internasjonale og faglige fora og bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Overordnet ansvar for strategisk kompetansebygging
 • Bidra ved taleskrivning, redegjørelser og foredrag om ansvarlig næringsliv og Kontaktpunktordningen
 • Være sekretariatets faglige spisskompetanse på området

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med å skrive juridiske utredninger og/eller fortolkninger av regelverk
 • Må kunne representere Kontaktpunktet utad på et høyt nivå
 • Bred erfaring innen områder av relevans for OECDs retningslinjer herunder næringsliv, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøspørsmål samt utforming av faglige posisjoner
 • Må beherske relevante elektroniske verktøy som arbeidsredskap
 • Kunne veilede/undervise andre og ha erfaring fra kommunikasjonsarbeid
 • Bør ha et bredt nettverk i relevante miljøer
 • Bør ha minimum fem års erfaring fra arbeid med næringslivets ansvar innenfor relevante områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og faglige rettigheter, miljø og klima. I tillegg fra både multilateralt og bilateralt arbeid
 • Bør ha erfaring fra offentlig eller privat forvaltning og fra internasjonalt arbeid

Personlige egenskaper

 • Analytisk, håndtere komplekse problemstillinger og ser de strategiske linjer i saker og problemstillinger
 • Gode samarbeidsegenskaper, kontaktskapende evner, lagspiller, evne til konflikthåndtering
 • Handlekraftig, operativ og beslutningsdyktig
 • Initiativrik, selvstendighet med god gjennomføringsevne
 • Systematisk og strukturert, effektiv og resultatorientert
 • Høy integritet, fleksibel og inkluderende

Vilkår/betingelser

 • En spennende og utfordrende stilling der du kan gjøre en forskjell
 • Noe internasjonal reisevirksomhet må påregnes
 • Statens pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingen vil lønnes som fagdirektør i ltr 79 (789.200,-) til ltr 83 (883.100,-), avhengig av kompetanse.

Staten er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke. I samsvar med offentleg lova § 25 kan opplysninger om søkere bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten. Tilsetting i stillingen er avhengig av gyldig sikkerhetsklarering minimum på nivå konfidensielt.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt våre rådgivere Per Inge Hjertaker/Bente E. Engesland hos Headvisor tlf. 91729682/91159952, eller sekretariatsleder Cathrine Halsaa, tlf. 41606784. Søknad/CV sendes innen 1. november 2020.