Direktør for Vegtilsynet

Som direktør for Vegtilsynet vil du få det overordnede ansvaret for å lede den daglige virksomheten. Du skal påse at Vegtilsynet drives effektivt i samsvar med lover, regler og god forvaltningsskikk, samt i henhold til de krav som fastsettes i styringsdialogen med Samferdselsdepartementet.

Direktøren rapporterer til Samferdselsdepartementet.

Vi er på jakt etter deg som har relevant erfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis tilsynsvirksomhet. Du må ha forståelse for politiske beslutningsprosesser og en klar rolleforståelse; herunder samspillet mellom politikk, forvaltning og fag. Du har gode lederegenskaper, og gjerne erfaring med å lede høykompetente medarbeidere. Det er en fordel om du har erfaring fra samferdsel, men erfaring fra andre sektorer kan også være aktuelt. Vi ønsker at du forstår teknologiens muligheter, og utfordringer.

Som person er du opptatt av utvikling og har god gjennomføringsevne. Du har velutviklede evner til relasjonsbygging, kommunikasjon og samarbeid. Du er tydelig, tillitsskapende og opptatt av tilsynsfaget.

Vi kan tilby en svært sentral rolle i en av Norges viktigste sektorer.

Om dette kan være interessant for deg er du velkommen til å ta kontakt med en av våre rådgivere hos Headvisor; Bjørn Horne (91161390) eller Janne Siri Horne (90721164). Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 08. november 2020.

Frem til søknadsfristen går ut vil alle henvendelser håndteres konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. I hht. offentlighetslova § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil bli kontaktet av Headvisor dersom unntak fra offentliggjøring ikke blir tatt til følge.