Avdelingsdirektør Helse - Tromsø kommune

Vi søker deg som vil være med å utvikle morgendagens helsetjenester i Tromsø kommune

Som Nord-Norges største kommune ligger vi sentralt plassert i Arktis på 69 grader nord, med et urbant sentrum og moderne by, levende distrikt og omringet av mektig natur med fjell og fjorder.
Vi er kjent som et internasjonalt møtested, med et rikt kunst- og kulturliv og sterke kompetansemiljøer knyttet til vår historie og identitet. Våre helsetjenester er inne i en omfattende omlegging. Demografi og digitalisering utfordrer oss, og påvirker hvordan vi leverer gode tjenester til våre innbyggere.

Dette betyr at Tromsø kommune skal tenke nytt rundt involvering, organisering, måten vi utvikler våre tjenester og arbeidsoppgaver på. Våre verdier, som kjennetegnes av akronymet RÅMAT, skal ligge til grunn i arbeidet med å imøtekomme disse utfordringene.
Vi søker en utviklingsorientert leder med en motiverende og inkluderende stil preget av samarbeid, medvirkning og dialog. Du motiveres av å utvikle gode velferds- og samfunnstjenester, og evner å samle mennesker mot felles mål og utfordringer.

Avdelingen består i dag av ca 3.000 årsverk fordelt på 4 seksjoner, per tiden fordelt på tre seksjonsledere, og i tillegg avdelingsdirektørens stab. Seksjonene er: seksjon for sykehjem, seksjon for oppfølgingstjenester, seksjon for hjemmetjenester og seksjon for velferd, arbeid og inkludering.

Stillingen rapporterer til kommunaldirektøren, og inngår i toppledergruppen. Det kreves god forståelse for Tromsø kommunes rolle, ansvar og oppgaver. Du må derfor ha erfaring fra andre lignede stillinger fra kommunesektoren, eller andre store organisasjoner.

Avdelingsdirektør for helse og omsorg ansettes på åremål for en periode på 6 år.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med strategi og utvikling av gode tjenester innen ansvarsområdet
 • Avdelingsdirektøren har det øverste ansvaret for den løpende driften av avdelingen
 • Overordnet økonomisk ansvar for avdelingen
 • Sikre solid grunnlag for administrative og politiske beslutninger, samt sørge for gjennomføring av politiske vedtak
 • Bidra til samhandling på tvers av fag og tjenesteområder i egen avdeling, og den øvrige kommuneorganisasjonen - samt med innbyggere og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå
 • Utdanning innen ledelse vil bli vektlagt
 • Erfaring fra ledelse og strategisk arbeid i større virksomheter
 • Solid erfaring fra arbeid med økonomistyring, og kan vise til tidligere resultater
 • Kunnskap om og resultater fra å lede større endringsprosesser
 • God kjennskap til ett eller flere av tjenesteområdene du skal lede
 • God systemforståelse og kunnskap om offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Du er resultatorientert og har høy gjennomføringsevne
 • Du er tydelig, med mot og kraft til å lede
 • Du er engasjert med evne til å inspirere og motivere dine medarbeidere
 • Du er god til å bygge relasjoner, internt og eksternt
 • Du har høye ambisjoner og stor arbeidskapasitet
 • Du har evne til å arbeide strategisk, utviklingsorientert, målrettet og systematisk


Ved tilsetting legges det vesentlig vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:
En spennende lederstilling, der du sammen med et dyktig team av ledere og medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunens videre utvikling. Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden er unntatt offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette.

Henvendelse om stillingen kan du rette til vår rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen tlf. 918 88 186. Du kan også kontakte konstituert kommunedirektør Mari Enoksen Hult på tlf. 917 03 701.
Søknadsfrist: 1.11.2020. Vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.

Tromsø - Where your Arctic Adventure Begins!