Spesialrådgiver/spesialkonsulent – analyse, forvaltning og lederstøtte - Østre Toten kommune

Vi søker en selvgående og engasjert kollega til utviklingsorientert kommune

Stillingen er plassert i stab til kommunalsjef for helse, omsorg og velferd sammen med flere stabsfunksjoner. Staben har oppgaver knyttet til lederstøtte, plan, analyse og strategi, samt virksomhetsstyring, tjeneste- og fagutvikling og omstillingsarbeid og jobber tett med ledelsen. Helse, omsorg og velferd har stort utviklingsfokus og står i stort reformtrykk som medfører endringer og utvikling i tjenestene. Staben har viktige roller for å bidra til måloppnåelse og som støtte i utviklingsarbeid. Stillingen rapporterer til kommunalsjef.

Arbeidsoppgaver:
Som spesialrådgiver skal du bistå med utvikling av helse- og omsorgssektoren. Du vil være pådriver og ansvarlig for gjennomføring av administrativ saksbehandling og saksbehandling til politiske råd, styrer og utvalg. Du vil ha en vesentlig rolle i virksomhetsstyring og rapportering, og delta i sektorens løpende prosjekter. Dette være seg på alle nivåer i sektoren. Plan, analyse og beslutningsstøtte vil være en del av din hverdag.

Du må bruke din kompetanse inn i utvikling av års- og strategiplaner, og bistå i økonomiprosesser, samt ansvar for å søke og følge opp tilskudds- og prosjektmidler.

Du må kunne sikre administrative støttefunksjoner til kommunalsjefnivå, og kunne ivareta klagesaker. I tillegg vil arbeidet bestå av tilrettelegging, planlegging og oppfølging av brukerundersøkelser, samt interne bestillinger og bestillinger gitt i politiske vedtak.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra kommunal forvaltning og styring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra utredninger og analyse
 • Forståelse for rammebetingelsene innen offentlig sektor
 • Forståelse for rollefordelinger i et politisk/administrativt system
 • God systemisk forståelse og kompetanse
 • Universitets- eller høgskoleutdanning innenfor statsvitenskap/samfunnsfag og/eller økonomi/ledelse, gjerne på masternivå
 • Gjerne prosjektlederkompetanse
 • Økonomiforståelse

Personlige egenskaper:

 • Tillitsskapende og med høy integritet
 • Fleksibel, selvstendig og initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og leveringsdyktig
 • Analytisk og strukturert
 • Pålitelig og ansvarlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Sentral rolle i realisering av sektorens satsinger der folkehelse, mestring og deltakelse er sentralt
 • Faglig miljø i egen stab
 • En utviklingsorientert organisasjon
 • Interessante faglige arbeidsoppgaver
 • Inkluderende arbeidsmiljø og verdibasert ledelse
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt våre rådgivere Trond Sandvik tlf.95055233/ Per Inge Hjertaker tlf. 91729682 hos Headvisor. Kommunalsjef Lisbet Kjøniksen kan også kontaktes på tlf. 90861192. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 22. november.