Rådgiver kompetanse, kvalitet og opplæring- helse, omsorg, velferd - Østre Toten kommune

Vi søker en selvgående og engasjert kollega til utviklingsorientert kommune

Stillingen er plassert i stab til kommunalsjef for helse, omsorg og velferd sammen med flere stabsfunksjoner. Staben har oppgaver knyttet til lederstøtte, plan, analyse og strategi, samt virksomhetsstyring, tjeneste- og fagutvikling og omstillingsarbeid og jobber tett med ledelsen. Helse, omsorg og velferd har stort utviklingsfokus og står i stort reformtrykk som medfører endringer og utvikling i tjenestene. Staben har viktige roller for å bidra til måloppnåelse og som støtte i utviklingsarbeid. Stillingen rapporterer til ass.kommunalsjef.

Arbeidsoppgaver:
Du vil få et bredt spekter av arbeids- og utviklingsoppgaver innen helse-, omsorg- og velferd i kommunen, med fokus på kompetanse, tjenestekvalitet- og utvikling, samt internkontroll. Du bør derfor ha systemisk forståelse og kompetanse innen sektoren. Du må være forberedt på drift- og utviklingsstøtte til enhetene, understøtte utviklingsprosjekt, delta i utviklingsprosjekt, men også kunne lede pågående prosjekter.

Du vil få ansvar for å legge til rette for styring og utvikling av kompetanse innen sektoren, og således kunne heve blikket og være i forkant. Du må derfor kunne analyse, tolke og gjøre fremstilling av data. I stillingen ligger det et oppfølgingsansvar for sektorens forbedringsarbeid.

Du skal sikre at det jobbes i tråd med kunnskapsbasert praksis, og ha særlig ansvar for forankring og spredning av forbedringsarbeid. Du skal sikre at kvalitetssystemet er i overensstemmelse med lover, forskrifter og nasjonale veiledere, og sørge for at politiske beslutninger blir vurdert i forhold til eventuelle endringer i kvalitetssystemet. Som en del av oppfølging av kvalitetssystemet vil du få ansvar for å videreutvikle plan for internrevisjon og bidra til at internrevisjon blir gjennomført.

Arbeidsoppgaver relatert til saksforberedelser og saksbehandling må påregnes. I stillingen ligger også opplærings- og veilederansvar innenfor helse- og omsorgstjenestelovens kap.9.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring og dokumenterte resultater fra kvalitetsforbedringsarbeid, også på systemnivå
 • Erfaring fra å vedlikeholde og følge opp kvalitetssystemer
 • God digital kompetanse, gjerne erfaring fra velferdsteknologi og e-helse
 • Erfaring fra prosessledelse i større organisasjoner
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og kommunal virksomhet vil være en fordel
 • Kunnskap til aktuell lovgivning og statlige føringer innen kvalitetsarbeid
 • God kunnskap om veiledning innenfor eget fagområde
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis på masternivå

Personlige egenskaper:

 • Arbeider like godt selvstendig som i samhandling med andre
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsevner
 • Like å inspirere, utfordre og veilede andre
 • Systematisk og strukturert, men også løsningsorientert, drivende og gjennomføringssterk
 • Være initiativrik og ha integritet
 • Nytenkende, endrings- og tilpasningsdyktig
 • Er lojal overfor beslutninger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Sentral rolle i realisering av sektorens satsinger der folkehelse, mestring og deltakelse er sentralt
 • Faglig miljø i egen stab
 • En utviklingsorientert organisasjon
 • Interessante faglige arbeidsoppgaver
 • Inkluderende arbeidsmiljø og verdibasert ledelse
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt våre rådgivere Trond Sandvik tlf.95055233/Per Inge Hjertaker tlf. 91729682 hos Headvisor. Ass.kommunalsjef Bent Olav Engesveen kan også kontaktes på tlf. 93600603. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 22. november.