Strategisk innkjøper - Isola

Innkjøp til Isola utgjør en betydelig andel av våre kostnader og er derfor en nøkkelfunksjon i organisasjonen. Gjennom gode innkjøp nasjonalt så vel som internasjonalt, sikrer vi selskapets videre vekst og utvikling. Fremover ønsker vi å styrke vår innkjøpsfunksjon ytterligere ved å ansette en strategisk innkjøper som skal bidra til å utvikle Isola. Som Innkjøper hos oss vil du jobbe tett med Innkjøpsdirektør, driftsorganisasjonen samt leverandører - og bidra til at Isola når sine mål..

ANSVARSOPPGAVER:

 • Strategisk og operativt ansvar for definerte kategorier
 • Optimalisere innkjøp og forsyning for eksisterende produktet og tjenester
 • Gjennomføre konkurranser/ forespørsler, evaluere, forhandle og dokumentere innkjøpsprosessen - både for rammeavtaler, og for prosjektanskaffelser
 • Rapportere resultater fra egne aktiviteter
 • Bidra til å utvikle og implementere strategier, prosedyrer og systemer for innkjøpsfunksjonen
 • Bidra til å utvikle innkjøpsfunksjonen i samarbeid med leder og andre kollegaer

Kandidater til stillingen har trolig høyere utdanning innen økonomi, logistikk eller tekniske fag. Noen års erfaring fra tilsvarende rolle, gjerne i bedrift innen bygg og anlegg eller retail er ønskelig. Vår nye strategiske innkjøper må ha god kjennskap til bruk av IT som arbeidsverktøy og må beherske engelsk skriftlig og muntlig, i tillegg til norsk. Sist, men ikke minst må kandidater evne å skape gode mellommenneskelige relasjoner internt og eksternt.

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPSER:

I Isola vektlegger vi personlige egenskaper. Våre ansatte skal være med å bidra til at selskapet utvikles og vokser. Du bør derfor kjenne deg igjen i følgende:

 • Utadvendt, omgjengelig og involverende
 • Trygg og robust, tåle hektiske perioder
 • Strukturert, planmessig og nøyaktig
 • Evne til å tenke strategisk så vel som operativt
 • Handlekraftig med evne til å ha «mange baller i lufta»
 • Ta initiativ og være endringsvillig

VI TILBYR:

 • Utfordrende innkjøpsoppgaver i markedslederen i bransjen
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Nasjonale og internasjonale, krevende leverandører
 • Komplekse og tverrfaglige oppgaver/prosjekter
 • Godt miljø med stor takhøyde
 • Konkurransedyktige betingelser

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere i Headvisor Andreas Aaberg, tlf: 957 52 815 eller Monique Lacoste, tlf: 928 47 888. Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV så snart som mulig.