Konserndirektør HR og HMS - Skagerak Energi AS

Vil du være med i toppledelsen og skape muligheter i det grønne skiftet?

Skagerak Energi er inne i en periode med store investeringer og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Vår ambisjon er også å bli en enda mer attraktiv partner i regionen innen bærekraftig næringsutvikling. Konsernområdet HR og HMS vil spille en nøkkelrolle i å utvikle selskapets strategi, organisasjon og bedriftskultur og opprettholde Skagerak Energi sin posisjon som attraktiv arbeidsplass med fokus på fremtidens behov for kompetanse. Vi søker nå Konserndirektør HR og HMS

Vi ønsker oss deg som ser hvordan menneskene skaper forretningen og resultatene tuftet på at du er klok og strukturert med god forståelse for viktigheten av god sikkerhetskultur, organisasjons- og kompetanseutvikling. Du har et sterkt ønske om å bidra til å flytte konsernet fremover til nye, smarte og bærekraftige energiløsninger med forståelse for historien, men fokus på fremtiden. Du får en sentral rolle i konsernledelsen og vil samarbeide tett med stab og linje på tvers av konsernet og vil også ha ansvar for konsernets eiendomsseksjon. Stillingen rapporterer til Konsernsjef.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Totalansvar for å lede HR og HMS- området, og aktivt bidra til konsernets forretningsstrategi og yte støtte til konsernets ledere i linje og stab
 • Lede og videreutvikle enheten i henhold til ambisjoner og mål for området, herunder personal- og budsjettansvar
 • Være aktiv og sterk bidragsyter til konsernets resultatutvikling, utvikling av konsernets menneskelig ressurser, prosesser og sikkerhetskultur
 • Utvikle og implementere konsernets HR/HMS strategi
 • Overordnet ansvar for organisasjon- og kompetanseutvikling med betydelige samarbeidsflater i konsernet
 • Være aktivt involvert i utviklingen av en sterk konsernledergruppe

Din profil:

 • Minst 5 års erfaring innenfor ledelse med dokumenterte resultater, erfaring fra energibransjen vil være en fordel
 • Relevant høyere utdanning
 • Strategisk og handlingsorientert, med god innsikt i arbeidslivets formelle lovverk og rammer
 • Kunne dokumentere god forretningsmessig og kommersiell forståelse
 • Evne til å jobbe systematisk ut fra et helhetlig perspektiv
 • Meget gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Dokumenterte gode lederegenskaper og gjennomføringskraft med fokus på å skape tillit, motivasjon og engasjement
 • Trygg, tydelig og relasjonssterk

Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsvilkår og en svært sentral rolle i et ledende og fremtidsrettet konsern med svært gode arbeids og forsikringsvilkår.

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt Headvisor,
Per Inge Hjertaker, tlf 917 29 682 eller Bente E. Engesland tlf, 911 59 952

Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV så snart som mulig.

Søknadsfrist: Snarest.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med Skagerak Energi AS sine kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.