Konserndirektør Digitalisering og IT - Skagerak Energi AS

Vil du være med i toppledelsen og skape muligheter i det grønne skiftet?

Skagerak Energi er inne i en periode med store investeringer og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Vår ambisjon er også å bli en enda mer attraktiv partner i regionen innen bærekraftig næringsutvikling. Konsernområdet Digitalisering og IT vil spille en nøkkelrolle i å utvikle selskapets strategi med innovasjon og digitalisering som drivere og skal sikre styringsmodeller og datasikkerhet på tvers av konsernet. Vi søker nå Konserndirektør Digitalisering og IT.

Vi ønsker oss deg som er innovativ og drivende tuftet på at du er analytisk og strukturert med god forståelse for de nye tekniske mulighetene i et forretningsmessig perspektiv. Du har et sterkt ønske om å bidra til å flytte konsernet fremover til nye, smarte og bærekraftige energiløsninger med forståelse for historien, men fokus på fremtiden. Du får en sentral rolle i konsernledelsen og rapporterer til Konsernsjef.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for konsernets arbeid innen digitalisering og IT, inkludert resultatansvar
 • Utarbeide strategiske mål, styringsmodell og handlingsplaner for konsernområdet, bidra til innovasjon og metodeverk for digitaliserings- og IT-initiativer
 • Overordnet ansvar for utvikling og drift av digitaliseringstjenester og IT-systemer i konsernet, ansvar for valg av tekniske IT-løsninger, IT arkitektur og utvikling av et eget program for IT sikkerhet
 • Samordne digitalisering- og IT-initiativ på tvers av konsernet, tett på de relevante forretningsenhetene
 • Aktivt bidra til å sikre effektiv flyt og fleksibilitet innen IT med ansvar for at mål oppnås (KPIer)
 • Aktivt vurdere partnerskap innen området, samt bruk av eksterne system- og applikasjonsleverandører
 • Personal- og fagansvar for enhetens ressurser

Din profil:

 • Minst 5 års erfaring innenfor ledelse knyttet IT og digitalisering med dokumenterte resultater, erfaring fra energibransjen vil være en fordel
 • Relevant høyere utdanning
 • Meget gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Engasjert og systematisk med evne til raskt å sette seg inn i nye løsninger og teknologier, se mulighetene til forbedring og gjennomføre endring.
 • Dokumenterte gode lederegenskaper med fokus på å skape tillit, motivasjon og engasjement
 • Trygg, tydelig og relasjonssterk

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt Headvisor, Per Inge Hjertaker, tlf 917 29 682 eller Bente E. Engesland tlf, 911 59 952

Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV så snart som mulig.

Søknadsfrist: Snarest.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med Skagerak Energi AS sine kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.