Kommunalsjef Næring, miljø og kommunalteknikk - Nore og Uvdal kommune

Kommuneområdet NMK omfatter tjenesteområdene plan og byggesak, kart og oppmåling, landbruk, vilt- og utmarksforvaltning, kommunale veier, vann og avløp, renovasjon, kommunale bygg og boliger, brann og redning, feiing, drift av kommuneskogen, næringsutvikling og kulturminnevern. Kommuneområdet gjennomfører dessuten en betydelig del av kommunens investeringer. Samlet er det 45 årsverk I kommuneområdet fordelt på rundt 60 ansatte. Stillingen har et spesielt ansvar for at kommuneområdets ulike virksomhetsområder framstår som proaktive og framtidsrettet innen både tjenesteyting, myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling. Lederen inngår i kommunedirektørens strategiske ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Leder av kommuneområde for næring, miljø og kommunalteknikk
 • Utvikling av fagområdet, inkludert tiltak fra kommuneplanen.
 • Personal-, budsjett- og økonomiansvar
 • Strategisk lederskap i kommunen

Det er følgende krav til kvalifikasjoner:

Utdanning fra høyskole/universitet innenfor relevante fagområder
Relevant ledererfaring fra privat eller offentlig virksomhet

 • erfaring fra ledelse på strategisk nivå
 • erfraring fra fagområdet er ønskelig

Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Vi ønsker en leder med følgende personlige egenskaper

 • Er nytenkende med evne til å lede utvikling av eget område og se muligheter på tvers av fagområder
 • Er relasjonsbygger som skaper gode samarbeidsforhold
 • Er resultatorientert og har god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • En interessant jobb i et spennende tverrfaglig og kreativt fagmiljø
 • Mulighet til å være med å forme Nore og Uvdal kommune framover
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger

Nore og Uvdal kommune aksepterer kun søknader sendt inn via WebCruiter

For ytterligere informasjon kan du kontakte kommunalsjef Hilde Heggelien tlf. 90 11 35 19, rådmann Rune Antonsen tlf. 91 33 99 43, eller vår rådgiver hos Headvisor AS, Per Inge Hjertaker tlf. 91 72 96 82. Alle henvendelser til Headvisor behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

SØK PÅ STILLINGEN