Kommunedirektør - Nore og Uvdal kommune

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle en effektiv, tverrfaglig og kompetent organisasjon gjennom god kommunikasjon og samhandling
 • Kontinuerlig samhandling med politisk ledelse
 • Overordna økonomisk ansvar
 • Tydelig mål- og resultatstyring for å sikre bærekraftig utvikling
 • Sørge for at saker til politisk behandling blir godt utredet og at vedtak blir gjennomført
 • Være en pådriver for samfunns- og næringsutvikling i kommunen
 • Bygge godt omdømme og gode relasjoner overfor omgivelsene
 • Motivere egen organisasjon og skape engasjement
 • Drive kommunen videre som et attraktivt og godt sted å besøke, bosette seg og etablere næring
 • Markedsføre og representere kommunen på en god måte; herunder omdømmebygging

Kvalifikasjoner

 • Høgskole-/universitetsutdannelse – fortrinnsvis på masternivå, annen relevant utdanning og kompetanse kan kompensere for dette
 • God økonomisk forståelse
 • Ledererfaring fra større kompleks organisasjon i privat eller offentlig sektor
 • God kjennskap til og helst erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring fra politiske prosesser samt evne til gjennomføring av vedtak
 • Gode resultater fra ledelse av prosesser innen effektivisering, endring og utvikling
 • Gode kommunikasjonsevner i dialog med politikere, ansatte og tillitsvalgte, innbyggere, medier og samarbeidspartnere
 • Erfaring med relasjonsbygging og mediekontakt
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Lederstil

 • Være en god og samlende leder og rollemodell
 • Trygg, tydelig, modig, troverdig og synlig som leder
 • Strukturert og med god strategisk forståelse
 • Kontaktskapende, åpen og god på relasjoner
 • Løsningsorientert, nytenkende og handlekraftig
 • Gode samarbeidsevner; lyttende og involverende
 • Godt humør og engasjement

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i en kommune i utvikling
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsvilkår
 • En flott kommune å bo i, med et rikt kulturliv

Nore og Uvdal kommune aksepterer kun søknader sendt inn via WebCruiter

For ytterligere informasjon kan du kontakte ordfører Jan Gaute Bjerke, tlf. 91 75 31 53, eller vår rådgiver hos Headvisor AS, Per Inge Hjertaker tlf. 91 72 96 82. Alle henvendelser til Headvisor behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

SØK PÅ STILLINGEN