Group Accounting Manager - Norva24

Norva24 har siden etableringen i 2015 hatt en formidabel vekst (CAGR på 77%), både organisk og gjennom oppkjøp av veldrevne selskap i flere land. Vår nåværende Group Accounting Manager går over i en ny rolle i konsernet og vi søker hans etterfølger.

Group Accounting Manager har en sentral rolle i økonomiavdeling konsern og ut mot økonomifunksjonen i alle konsernets virksomheter. Stillingen innebærer blant annet å påvirke konsernets utvikling ved å gi faglig støtte og rådgiving overfor økonomifunksjonene, herunder økonomiavdeling i de ulike datterselskapene. Arbeidet vil blant annet bestå av månedlig, kvartalsvis og årlig rapportering av konsernets resultat samt prosjektrettede oppgaver i et konsern i sterk vekst.

Vi søker en selvstendig person med sterk faglig kompetanse innen IFRS, regnskap, skatt og Group Accounting Manager har det faglige ansvaret for overholdelse av IFRS i morselskapet og konsernregnskapet. I tillegg har Group Accounting Manager ansvar for budsjettprosess og løpende rapportering, herunder avleggelse av regnskapet. Group Accounting Manager har også systemeierskap til konsolideringsverktøyet og et delt ansvar for ERP-systemene.

Group Accounting Manager vil rapportere til Group CFO og være del av Group CFOs ledergruppe.

Dette er en meget interessant og utfordrende mulighet i en Nordeuropeisk markedsleder eid av et av Europas ledende PE-selskap. Rollen inngår i et team med 8 faglig dyktige medarbeidere, og vil få mulighet til å jobbe i et hyggelig miljø med gode muligheter for personlig og karrieremessig utvikling.

Det gis mulighet for å investere i virksomheten med et betydelig potensiale for positiv verdiutvikling.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for, og faglig ledelse av, all konsolidering i konsernet, i konsolideringsverktøyet Visma Finale og utvikling av konsolideringsverktøyet
 • Hovedansvaret for omarbeiding av lokale regnskaper til IFRS for konsernet
 • Fagansvar for regnskap i konsernet, herunder prinsippspørsmål, prinsippvurderinger og prinsippnotater mv
 • Planlegge og gjennomføre årsoppgjør for hele konsernet, herunder dialog med revisor, utarbeide årsregnskap og noter
 • Håndtering av skatte- og avgiftsspørsmål, spesielt knyttet til å håndtere løpende skatte- og avgiftsmessige problemstillinger og henvendelser i konsernet, ansvar for dialog med skatte- og avgiftsmyndigheter
 • Forberede saksgrunnlag for økonomi- og regnskapsrelaterte saker til konsernledelse og styret
 • Onboarding av oppkjøpte selskaper
 • Være sentral drivkraft i å definere og videreutvikle regnskapsprosesser for konsernet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis høyere revisorstudium/Master i Revisjon og Regnskap
 • Erfaring fra internasjonal virksomhet, inkludert Transfer pricing modeller
 • Meget god regnskapsforståelse innenfor IFRS
 • Omfattende erfaring med konsernregnskap og konsernrapportering
 • Erfaring med konsolideringsverktøy som Cognos, Hyperion, SAP eller lignende, gjerne også Visma Business
 • Høy regnskapsfaglig kompetanse, IFRS og skatt
 • Erfaring fra revisjon og praktisk erfaring med konsernregnskap
 • I tillegg til gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk er det en fordel om du også har noe tyskkunnskaper

Vi ser etter deg som:

 • Er jordnær og pragmatisk som person. Du bygger tillitsfulle relasjoner på en positiv måte - en person som er interessert i andre mennesker og evner å få kontakt med ulike mennesker
 • Er teamorientert med gode mellommenneskelige ferdigheter og evne til å utvikle samarbeidsrelasjoner i hele organisasjonen
 • Evner å jobbe med høy intensitet og hastighet
 • Har sterke analytiske ferdigheter, kreative problemløsningsevner og oppmerksomhet på detaljer
 • Evner og har erfaring med å utvikle og styre komplekse økonomiske modeller
 • Har sterk grunnleggende forståelse av prinsipper for økonomi, regnskap og verdsettelse
 • Evner å multitaske flere prosjekter effektivt, i et dynamisk miljø
 • Evner å formulere og artikulere synspunkter (skriftlige og muntlige) på en klar og tydelig måte
 • Er drivende og selvgående, med en lidenskap for dyktighet

Vi kan blant annet tilby:

 • Solid konsern med tydelige ambisjoner
 • Store påvirkningsmuligheter
 • Engasjerte og dyktige ledere og medarbeidere
 • Gode personlige utviklingsmuligheter
 • En hyggelig og hektisk hverdag i et uformelt miljø
 • For riktig person er dette en veldig utviklende og attraktiv mulighet til å være en nøkkelperson i den ambisiøse ekspansjonsreisen til Norva24

Ved spørsmål, kontakt vår rekrutteringsrådgiver i Headvisor; Janne Siri Horne tlf. 907 21 164.Kortfattet søknad med CV sendes snarest.