Kommunedirektør - Bardu kommune

Vil du være med å utvikle Bardusamfunnet? Er du inspirerende, tydelig og brenner for å forvalte fellesskapets midler til beste for våre innbyggere? Da er du nettopp den vi ønsker oss som øverste leder i kommunen vår.

Sentralt i kommunen ligger kommunesenteret, Setermoen. Bardu kommune er vertskommune for landets største hærgarnison og forsvaret er i dag kommunens største arbeidsgiver. Sentralt i vår utviklingsstrategi står vertskapsrollen for forsvarets satsning i regionen.
Kommunen består av flere sammenhengende dalfører, med betydelig jord- og skogbruksareal. Kommunen har også vannkraftproduksjon av betydning. Jordbruket har hatt en solid posisjon i Bardu gjennom generasjoner, og dette har også gitt plass for industri, handels- og servicenæringer, samt et betydelig offentlig engasjement.

På grunn av våre store utmarks- og fjellområder er kommunen betegnet som en villmarkskommune. Ved Altevatnet ligger et av de største hytteområdene i Troms og området er attraktivt for reiseliv og turisme.

Som kommunens øverste administrative leder får du ansvar for å drifte og videreutvikle kommunen vår i samspill med folkevalgte og våre mange dyktige medarbeidere. Vi ser etter en kommunedirektør som kjennetegnes som utviklingsorientert og kan bruke digitalisering og teknologi som virkemidler, men også forstår betydningen av god forvaltning.

Du må være trygg i lederrollen, ha god økonomiforståelse, evne til effektivt å iverksette politiske vedtak og videreutvikle et godt tjenestetilbud. Vi vil legge stor vekt på gode kommunikasjonsevner og evne til samhandling med innbyggere, næringsliv, forsvaret og øvrige samarbeidspartnere, og at du fanger opp signaler - både fra politikere, innbyggere og dine medarbeidere. Vi ønsker en resultatorientert og engasjert kommunedirektør som evner å ta i bruk ny teknologi og etablere gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.

Arbeidsområder og arbeidsoppgaver
Som kommunedirektør i Bardu må du:

 • ha fokus på kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for god og effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med politisk ledelse
 • ha kjennskap til forsvarets virksomhet
 • sikre at Bardu kommune til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene
 • sikre god økonomistyring, og tilpasse drift og tjenestetilbud til den økonomiske situasjonen
 • være en god støttespiller som har mot til å delegere og evne til å gi medarbeiderne rom for å handle
 • være overordnet leder av utviklingsprosjekter, og øke samhandling på tvers av enheter
 • bidra aktivt til omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene og nabokommunene

Kvalifikasjoner
Vi ønsker en søker som har utdanning på universitets-/høyskolenivå med relevant og bred ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet.
Det er viktig at søker har en overordnet og helhetlig forståelse av offentlig forvaltning og politiske prosesser.
Gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid vil bli vektlagt.
Ved tilsetting legges det vesentlig vekt på personlig egnethet.

For å lykkes mener vi at vår øverste leder

 • må viser interesse for å utvikle Bardusamfunnet
 • er utviklingsorientert og viser forståelse for hvordan den digitale utviklingen påvirker kommunen
 • har god prosesskompetanse og erfaring fra endringsprosesser
 • legger vekt på gjennomføring og er tydelig
 • har solid erfaring innen økonomistyring

Vi tilbyr

En spennende lederstilling, der du sammen med politikere og medarbeidere vil få en meget sentral rolle i kommunens videre utvikling.
Lønn som er sammenliknbar med tilsvarende stillinger i regionen.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tilsetting skjer etter de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Velkommen til Bardu!

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden er unntatt offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette.

Henvendelse om stillingen kan du rette til vår rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen tlf. 918 88 186. Du kan også kontakte ordfører Toralf Heimdal på tlf. 950 81 111.
Søknadsfrist: 30.11.2020. Vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.