HR-direktør - Adresseavisen AS

Endringer i samfunnet utfordrer våre etablerte forretningsmodeller og gir samtidig mange nye muligheter. Vi opplever økt lesing og interesse for vår journalistikk, vekst i antall betalende abonnenter, utvikler nye produkter og tjenester innen annonsemarkedet og nye forretningsområder digitalt. Gjennom godt HR-arbeid søker vi stadig å profesjonalisere og styrke våre mediehus. HR vil være viktig bidragsyter til å utvikle våre mediehus og medarbeidere inn i en stadig mer digital fremtid.

HR i Adresseavisen har ansvar for HR, HMS og internkommunikasjon i alle selskap i Polaris Media Midt-Norge. HR-direktør i Adresseavisen/Polaris Media Midt-Norge er også leder for styringsgruppe HR i Polaris Media og gjennom denne styringsgruppen leder HR-direktøren utvikling og standardisering innenfor HR og HMS i hele konsernet.

Polaris Media Midt-Norge består i dag av ti mediehus og to salgsselskap, i tillegg til Adresseavisen. Selskapene er lokalisert fra Brønnøysund i nord til Oppdal i sør.

Adresseavisen og Polaris Media Midt-Norge har store ambisjoner og det forventes at HR-direktør tar et aktivt ansvar sammen med ledergruppen til å nå mediehusenes visjoner og mål. Som HR-direktør vil du vil få en viktig posisjon i prosessen med å videreutvikle Adresseavisen og øvrige selskap i

Polaris Media Midt-Norge, HR-funksjonen, ledere og alle medarbeidere. HR-teamet har en sentral rolle i organisasjonsutvikling og å videreutvikle vår felles kultur.

HR-direktør inngår i Adresseavisens ledergruppe, rapporterer til administrerende direktør i Adresseavisen, og arbeider tett med sjefredaktør og resten av ledergruppen.

HR-direktør har for tiden ansvaret for et team på fem personer, med personalansvar for tre.

HR-direktør leder sammen med administrerende direktør og sjefredaktør Adresseavisens lederforum, som består av alle ledere på alle nivå i mediehuset.

HR-direktør jobber også sammen med direktør for lokale mediehus, med alle redaktører og ledere i øvrige selskap i Polaris Media Midt-Norge.

Hva er viktig som HR-direktør i Adresseavisen / Polaris Media Midt-Norge?

  • ledererfaring innen HR-feltet og naturlig autoritet og trygghet
  • erfaring med, og gode resultater fra, organisasjonsutvikling, strategisk utviklingsarbeid og kultur- og endringsprosesser i kompetansebedrifter
  • genuin interesse for, og evne til, å bruke teknologi til å realisere muligheter, effektivisere, forenkle og forbedre oss
  • være kommersiell og forretningsorientert
  • evne å løfte blikket, ha strategisk forståelse, og kombinere dette med gjennomføringskraft

Vi tilbyr spennende oppgaver og utviklingsmuligheter, med stor grad av selvstendighet, sammen med en kompetent, engasjert og erfaren ledergruppe. Du vil få et engasjert team innen HR/HMS/adm. som vil og kan mye, og som blør for drakta. Mediekonsernet består av solide merkenavn med mye stolthet. Det er en engasjert gjeng av ledere og tillitsvalgte i alle selskap. Du vil få store muligheter til å påvirke og bidra til utvikling av de ulike selskapene i konsernet.

SE VIDEO OM OSS

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Adresseavisen AS ved administrerende direktør Tove Nedreberg tlf. 916 06 544 Alle henvendelser behandles konfidensielt til annet er avtalt.

Søknadsfrist: Snarest