Sales Manager - Multi Solutions AS

Multi Solutions AS opplever økende etterspørsel etter våre tjenester og produkter.


Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for salg, salgsbudsjett og markedsføring.
 • Hovedansvar for gjennomføring av plan for salg av tjenester, service og produkt til eksisterende og nye kunder, sammen med CEO.
 • Systematisk markedsbearbeiding ihht selskapets strategi og handlingsplan. Styre- og følge opp salgs- og markedsaktiviteter; henvendelser, forespørsler, tilbud og leads. Løpende prognostisering av estimerte verdier.
 • Foreslå markedstiltak og ta ansvaret for å utarbeide dette sammen med resten av ledelsen og Styret, ihht selskapets strategi og mål. Etablere nye kunderelasjoner og tilby attraktive verdiforslag for våre kunder
 • Forberede, gjennomføre og følge opp salgs- og kundemøter; både fysiske og digitale møter
 • Delta på messer, utstillinger, konferanser, kundearrangement og digitale møtepunkt
 • Utarbeide- og følge opp tilbud
 • Evne til å se muligheter og skape nye markeder og kundegrupper
 • Aktivt bidra til øke lønnsomheten i selskapet
 • Være proaktiv ift effektivisering og kostnadskontroll. Sørge for at vår kundeservice planlegges og gjennomføres med effektiv bruk av ressurser, uten at det går på bekostning av avtalt kvalitet og service for våre kunder
 • Sikre god planlegging og samarbeid med prosjektavdelingen. Sørge for god overlevering fra salg til prosjektgjennomføring, samt oppfølging i gjennomføringsfasen og ved prosjektavslutning
 • Tett samarbeid med Project Controller og Service Technician for å sikre mersalg i prosjekter og avtaler
 • Ta initiativ til- og utarbeide forslag til strategiske samarbeidsavtaler/rammeavtaler for å skape sterkere og langsiktige bindinger til våre kunder
 • Sales Manager har en sentral rolle i ledelsen. Sales Manager deltar i ledermøter og bidrar med forslag til å forbedre retningslinjer og prosesser.
 • Overvåke endringer i konkurransesituasjonen, samt gjennomføre jevnlige konkurrentanalyser

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdannelse på Bachelornivå er ønskelig, men solid erfaring kan kompensere for dette
 • 5 års erfaring fra salgsledelse er ønskelig
 • God forretningsforståelse og ‘kremmerånd’
 • Gode samarbeidsegenskaper og en typisk lagspiller
 • Du er struktert, systematisk og god på oppfølging
 • Du er en dyktig relasjonsbygger og evner å skape langsiktige kundeforhold
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Tilføre et godt nettverk innen eksisterende- og potensielt nye markedsområder

Vi søker en dyktig Sales Manager som kan videreutvikle salgs- og markedsfunksjonen i selskapet. En attraktiv stilling hvor du blir en sentral lagspiller i et foreløpig mindre, men utpreget internasjonalt selskap. Stillingen rapporterer til Daglig leder / CEO i Multi Solutions AS, og du vil bli en del av ledergruppen.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø i et ungt selskap i vekst. Konkurransedyktige betingelser, og gode muligheter for å påvirke og skape resultater.

VIDEO OM OSS

For ytterligere informasjon kan du kontakte Daglig leder Egil Fallmyr på tlf. 913 91 160, eller selskapets Styreleder og rekrutteringsrådgiver hos Headvisor AS; Asbjørn Grini på tlf. 917 94 825. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest innen 10. desember 2020.