Kommunedirektør - Løten kommune

Vi søker deg som fremstår som en synlig, tydelig, nøktern og samlende leder.

Løten er en veldrevet kommune, men den økonomiske sitasjonen i kommunesektoren krever stadig tilpasning av driftsnivået til tilgjengelige ressurser. Du bør derfor ha erfaring med ledelse av endrings- og effektiviseringsprosesser basert på innovasjon, digitalisering og brukerorientering.

Ønsket bakgrunn/erfaring

 • Kunne forstå og operere i henhold til politiske prosesser.
 • God kunnskap og erfaring med økonomistyring, budsjett og økonomiplaner.
 • Erfaring med ledelse av prosesser innen effektivisering, endring og omstilling med dokumenterte resultater.
 • Gode resultater også fra utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjon.
 • Helst erfaring innen kommunal forvaltning og drift. God erfaring fra annen offentlig virksomhet kan kompensere for dette.
 • Det er ønskelig med erfaring med administrativ saksbehandling opp mot politisk nivå.
 • Erfaring med god samhandling og medbestemmelse fra arbeidstakerorganisasjoner i aktuelle prosesser.
 • Bakgrunn fra relasjonsbygging, mediekontakt og arbeid i «det offentlige rom».
 • Høyere relevant utdanning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Lederstil/personlige relasjoner.

 • Trygg, synlig og samlende som leder.
 • Analytisk, strukturert og med et strategisk perspektiv.
 • Engasjert, inkluderende og god relasjonsbygger.
 • Løsnings-, handlings- og resultatorientert og gjennomføringssterk.
 • Gode samarbeidsevner, men må også kunne ta nødvendige avgjørelser.
 • Ha integritet, være robust, modig og tåle motstand
 • Kunne skape motivasjon og engasjement rundt seg.
 • Representere Løten kommune på en troverdig måte.

For næmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Ordfører Marte Larsen Tønseth kan også kontaktes på tlf. 90549707. Søknad sendes snarest og senest 4. januar 2021.